Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Muitas kontroles pasākumu analīze MKP Rēzekne 2”
Nosaukums angļu valodā Analysis of Customs Control Measures at the Customs Control Point Rezekne 2”
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents N.Rudzītis, RTU Muitas un nodokļu katedras docents (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Bakalaura darba nosaukums: “Muitas kontroles pasākumu analīze MKP Rēzekne 2”, kuru profesionālā bakalaura grāda iegūšanai, ir izstrādājusi Helmuts Keišs. Tēmas aktualitāte ir saistīta ar to, ka muitas dienestu galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai tiktu veikta pienācīga pārvietoto preču muitas kontrole, garantējot sabiedrības aizsardzību un preču aprites veicināšanu. Bakalaura darba mērķis ir analizēt muitas kontroles pasākumu piemērošanu MKP Rēzekne 2. Lai sasniegtu darbā izvirzīto mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: veikt dzelzceļa kravu pārvadājumu analīzi; sniegt MKP Rēzekne 2 vispārējo raksturojumu; noteikt svarīgākos normatīvos dokumentus muitas darbības veikšanā; noteikt muitas kontroles pasākumu veidus; apskatīt dzelzceļa kravu pārvadājumu muitas kontroles kārtību; veikt muitas kontroles pasākumu rezultātu analīzi; uz analīzes pamata veikt secinājumus un izstrādāt priekšlikumus dzelzceļa kravu kontroles pilnveidošanai MKP Rēzekne 2. Darba pirmajā daļā tiek veikta dzelzceļa pārvadājumu analīze un apskatīts MKP Rēzekne 2 vispārīgais raksturojums. Darba otrajā daļā apskatīta muitas kontroles nozīme, veikta MKP Rēzekne 2 dokumentālās un fiziskās kontroles norises apskate. Darba trešajā daļā tika analizēti MKP Rēzekne 2 muitas kontroles rezultāti. Izstrādātais darbs sastāv no 51 lapas, 4 tabulām, 18 attēliem.
Atslēgas vārdi Muitas kontroles pasākumu analīze MKP Rēzekne 2
Atslēgas vārdi angļu valodā Customs controls analysis Customs Control Point Rezekne 2
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2017 14:57:18