Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums “Piegādes procesu pilnveidošana kurjerpasta uzņēmumos Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Delivery process improvement in express mail companies in Latvia”
Struktūrvienība 22300 Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts
Darba vadītājs J.Kuškins
Recenzents Lekt. A.Starčenko
Anotācija Bakalaura darba autors Reinis Polačenko izstrādāja darbu, kura temats ir “Piegādes procesu pilnveidošana kurjerpasta uzņēmumos Latvijā”. Pētījuma mērķis ir izstrādāti priekšlikumi piegādes procesu pilveidošanai kurjerpasta uzņēmumos. 1. nodaļā darba autors apskata uzņēmējdarbības loģistikas nozari, tās darbību regulējošo likumdošanu, piegādes procesu dalībniekus, kā arī kurjerpasta uzņēmumus, to darbības principus, vērtības, vīziju, mērķus un stratēģiju. 2. nodaļā autors analizē piegādes procesu un vērtību ķēdes kurjerpasta uzņēmumos, kā arī izskata piegāžu procesu pilnveidošanu ar bezpilota lidaparātu jeb dronu piegādēm. Šajā nodaļā autors veic kurjerpasta nozares SVID analīzi, lai novērtētu, ar kādām stiprām un vājām pusēm, kā arī iespējām un draudiem jārēķinās, organizējot kurjerpasta piegādes. 3. nodaļas ietvaros tiek veikts kurjerpastu inovatīvo iespēju novērtējums, kā rezultātā tiek secināts, ka bezpilotu lidaparātu jeb dronu piegādes var ieņemt nozīmīgu vietu nākotnes sūtījumu piegāžu procesos, it sevišķi grūti sasniedzamās vietās, ir ekonomiski izdevīgi, kā arī droni ir ekoloģisks un videi draudzīgs piegāžu risinājums. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 60 lappuses. Tajā iekļauti 7 attēli, 17 tabulas un 2 pielikumus. Darbā izmantotas 28 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Kurjerpasts, Izmaksas, Bezpilota lidaparāts, jeb drons
Atslēgas vārdi angļu valodā Delivery, Drone, values
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2017 13:36:32