Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Piena un piena produktu eksporta iespēju analīze SIA “Ogres piens””
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Export of Milk and Milk Products at “Ogres piens” Ltd.”
Autors Jolanta Ziedone
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs A.Gulbis
Recenzents M.Jurušs, docents, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Piena un piena produktu eksporta iespēju analīze SIA “Ogres piens””. Eksportam un tā konkurētspējai ir liela nozīme gan valsts, gan tās uzņēmumu ekonomiskajā attīstībā un labklājības līmeņa celšanā ilgtermiņā, jo tie stimulē gan produktivitātes paaugstināšanos, gan jaunu un inovatīvu pieeju un risinājumu ieviešanu ražošanā. Darba pētījuma objekts ir SIA “Ogres piens” piena un tā produktu eksporta iespēju analīze uz citām valstīm. Darba pētījuma priekšmets ir uzņēmumā saražotā piena vai tā produktu stabilas un rentablas realizācijas cenas, kā arī noieta nodrošināšana. Darbā tiek analizētas SIA “Ogres piens” saražotā piena un tā produktu eksporta iespējas, jo esošajā tirgus situācijā uzņēmums ir atkarīgs no piena un tā produktu realizācijas cenas Eiropas un Pasaules tirgos, kas periodiski rada saspīlējumu uzņēmuma finanšu stāvoklī, jo nereti piena realizācijas cena tirgū ir zemāka par piena ražošanas pašizmaksu, kas uzņēmumam nes zaudējumus (atsevišķos periodos pat lielus zaudējumus) un ilgstošā periodā var radīt uzņēmuma bankrota risku, lai izvairītos no šīs situācijas uzņēmumam ir jāmeklē stabili piena un piena produkta noieta tirgi, kas būtiski neietekmētos samazinoties piena realizācijas cenām valsts vai Eiropas piena tirgos. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt uzņēmuma SIA „Ogres piens” piena un piena produktu eksporta palielināšanas iespējas. Bakalaura darba sastāv no trim nodaļām, pirmajā nodaļā, pamatojoties uz informāciju no dažādiem literatūras un citiem informācijas avotiem, tika aprakstīta Latvijas eksporta veicināšanas politika, tās mēķi un uzdevumi, preču un pakalpojumu ārējās tirdzniecības dinamika un struktūra, tās nozīme Latvijas ekonomikā kā arī piena un piena produktu eksporta īpatsvars Latvijas kopējā lauksaimnieciskās produkcijas eksportā. Otrajā nodaļā aprakstīta Latvijas piena lopkopības nozare, analizējot ganāmpulku lielumu Latvijas saimniecībās, izpētot piena realizācjas cenu, piena izslaukumu un saražoto piena daudzumu dinamiku Latvijā kā arī Eiropas valstīs. Savukārt trešajā nodaļā sniegta informācija par uzņēmuma SIA “Ogres piens” darbības vēsturi, saimnieciskās darbības analīzi, kā arī veikta uzņēmuma saražotā piena un tā produktu eksporta iespēju analīze. Darba noslēgumā, pamatojoties uz darbā veikto pētījumu rezultātiem, tika izdarīti secinājumi un sniegti priekšlikumi. Darbs kopumā izklāstīts 58 lappusēs, tajā iekļautas 11 tabulas un 21 attēli. Izmantoti 26 literatūras un citi informācijas avoti.
Atslēgas vārdi eksports, muita, piens, iespēju analīze, ārējā tirdzniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā export, customs, milk, analysis of opportunities, foreign trade
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2017 13:30:29