Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Salikto kravu piegādes pilnveidošana autopārvadājumos”
Nosaukums angļu valodā “Groupage cargo shipment delivery improvement in road transport”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs J. Kuškins
Recenzents Doc. P.Patļins
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Salikto kravu piegādes pilnveidošana autopārvadājumos”. Darbs sastāv no 3 nodaļām. Teorētiskajā nodaļā tiek apskatīta loģistikas nozīme un tās rašanās, tās pašreizējās tendences, analizētas publikācijas par loģistiku, piegādes ķēdēm starp ražotāju un klientu. Tiek analizēti un salīdzināti dati par pārvadāto kravu apjomu palielināšanos un to veidiem starp Eiropas valstīm un par autotransporta organizēšanu Eiropā- ceļu kopgarumiem, kravas automašīnu skaitu un salīdzinājums starp Eiropas valstīm. Salīdzināti kravas automašīnu ekoloģiskās, gabarītu kā arī braukšanas ierobežojumi starp Eiropas valstīm. Analītiskajā nodaļā tiek analizēti piegādes veidi, to iespējas, izmaksas kādas ir pašreizējā Latvijas tirgū. Tiek salīdzināti rādītāji gan eksportēto kravu kopapjoms, gan importēto kravu kopapjoms uz un no Latvijas uz citām Eiropas valstīm. Tiek sniegta informācija par Latvijas lielākajiem loģistikas uzņēmumiem, kā arī salīdzināts Latvijas kravu automašīnu sadalījums pēc to vecumiem. Analizēti dati par salikto kravu piegādēm pēc uzņēmuma nepublicētiem datiem, kā arī secināts vai šie dati sakrīt ar citu uzņēmumu datiem, izmantojot anketēšanu. Tiek analizēti un veikti aprēķini par piegādes maršrutiem kādi pašreiz notiek. Praktiskajā pētījuma nodaļā tiek piedāvāti divi inovatīvi piedāvājumi, balstoties uz analītiskās nodaļas rezultātiem, kā uzlabot salikto kravu piegādēs procesus. Tiek piedāvāts izmantot mainīgo grīdu puspiekabes- tiek veikti aprēķini, balstoties uz analītiskās nodaļas apskatītājiem datiem, lai pārliecinātos, ka piedāvātais risinājums ir ekonomiski izdevīgs, kā arī tiek piedāvāts uzlabot pasūtījuma pieņemšanas process, lai atvieglotu ieviest mainīgās grīdas puspiekabes pašreizējā tirgū. Darba beigās autors sniedz secinājumus un priekšlikumus, balstoties uz visu trīs nodaļu datiem. Maģistra darbs ir izstrādāts latviešu valodā. Tas sastāv no 3 nodaļām ar 88 lpp, 26 tabulām, 40 attēliem, priekšlikumiem un secinājumiem, bibliogrāfisko avotu skaits- 46. Maģistra darbs izstrādāts, izmantojot mācību literatūru par transporta loģistiku, elektroniskos avotus, publikācijas par autotransporta loģistiku un uzņēmumu nepublicētos datus.
Atslēgas vārdi transporta loģistika; piegādes procesi; autopārvadājumi; saliktās kravas, puspiekabes
Atslēgas vārdi angļu valodā logistics processes,the supply chain, road transport, part loads, semi-trailers
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2017 09:49:42