Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums “Informācijas loģistikas attīstīšanas iespējas ražošanas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Development opportunities for information logistics in manufacturing companies”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs P. Patļins
Recenzents Prakt.doc. K.Griķe
Anotācija Bakalaura darba nosaukums ir “Informācijas loģistikas attīstīšanas iespējās ražošanas uzņēmumos”. Loģistikas plānošana šajos uzņēmumos ir viens no svarīgākajiem procesiem un tas ir cieši saistīts ar uzņēmuma pamatdarbību – ražošanu. Līdz šim uzņēmumos nav bijusi veikta loģistikas dienesta informācijas plūsmas analīze, līdz ar to ir svarīgi aplūkot konkrētās struktūrvienības informācijas plūsmas darbību un sniegt ieteikumus tās uzlabošanai. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus informācijas loģistikas plūsmas uzlabošanai ražošanas uzņēmumos. Lai šo mērķi īstenotu, darba autore veica loģistikas dienesta informācijas plūsmas izpēti , izstrādāja efektivizācijas pasākumus un modelēja tā darbību, sniedza secinājumus un priekšlikumus dienesta darbības uzlabošanai. Darba gaitā tika veikta uzņēmumu iekšējo datu analīze, intervijas ar uzņēmuma darbiniekiem, lai pilnvērtīgi varētu veikt loģistikas dienesta informācijas plūsmas analīzi un izstrādātu efektivizācijas pasākumus un darbības modeli. Galvenie secinājumi, pie kuriem autore nonāca veicot pētījumu ir, ka plānojot pārdošanu, tā tiek saskaņota piedaloties vairākiem darbiniekiem, kā rezultātā pastāv liels kļūdu risks. Uzņēmumi savus krājumu atlikumus uztur dažādās MS Excel tabulās, kuras regulāri ir jāatjauno, nav vienotas sistēmas, kurā glabājas aktuālie krājumu atlikumi. Saņemot jaunu pasūtījumu nākas konsultēties ar vairākām iesaistītajām pusēm, jo nav uzreiz pieejama informācija par krājumu atlikumiem, tādēļ nākas sazināties ar loģistikas nodaļu, vidēji vienam pasūtījumam tiek patērētas 3 dienas, kamēr iegūst visu informāciju, kuru var nosūtīt klientam. Transporta pavaddokumenti tiek sagatavoti dažādās sistēmās, kuru noformēšanai nākas zaudēt vidēju uz vienu pasūtījumu 30 minūtes. Pētījuma rezultātā autore ir izstrādājusi 4 priekšlikumus uzņēmumu informācijas plūsmas uzlabošanai. Darbs sastāv no 60 lapaspusēm , tajā ir 11 attēli, 15 tabulas un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi informācijas loģistika, procesu analīze, modelēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā information logistics, modeling
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2017 09:22:53