Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Nodokļu maksājumu ietekme uz AS “Dzintars” bankrota iespējām”
Nosaukums angļu valodā “Impact of the Tax Payments on the Bankruptcy Proceedings of “Dzintars” Joint Stock Company”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents J.E.Niedrītis, RTU Biznesa un inovāciju nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Bakalaura darba tēma „Nodokļu maksājumu ietekme uz AS „Dzintars” bankrota iespējām” ir aktuāla, jo pazīstamajam Latvijas uzņēmumam 2016. gadā bija uzkrāts 3,3 miljonus liels nodokļu parāds un tika ierosināts tiesiskās aizsardzības process. Darbā analizēta AS „Dzintars” nodokļu sloga ietekme uz finanšu rādītājiem. Darba mērķis ir sniegt priekšlikumus uzņēmuma nodokļu maksājumu optimizēšanai. Mērķa sasniegšanai tiek izvirzīti šādi uzdevumi: 1) izpētīt teorētisko literatūru par nodokļu sistēmu Latvijā, nodokļu sloga aprēķināšanu, nodokļu plānošanu, maksātnespēju un bankrota prognozēšanu; 2) veikt AS „Dzintars” bankrota prognozēšanu pēc trīs modeļiem; 3) analizēt AS „Dzintars” nodokļu maksājumus, uzkrāto nodokļu parādu un aprēķināt AS „Dzintars” nodokļu slogu; 4) izstrādāt rezultatīvus priekšlikumus nodokļu maksājumu samazināšanai un novērtēt to efektivitāti. Bakalaura darba pētījuma objekts ir AS „Dzintars” nodokļu parāds, pētījuma priekšmets ir maksātspējas rādītāju pasliktināšanās, nodokļu slogs. Darbs sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā sniegts vispārējs raksturojums par 5 nodokļiem, ko maksā AS „Dzintars”, kā arī analizēti AS „Dzintars” nodokļu maksājumi, uzkrātais nodokļu parāds, uzņēmuma nodokļu slogs laika periodā no 2011. līdz 2015. gadam. Otrajā daļā tiek apskatīta teorētiskā literatūra par maksātnespēju, Latvijas uzņēmumiem ieteicamajiem bankrota prognozēšanas modeļiem, kā arī veikta AS „Dzintars” bankrota prognozēšana pēc trīs dažādiem modeļiem. Trešajā daļā pētītas iedzīvotāju ienākuma nodokļa, valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu un nekustamā īpašuma nodokļa optimizācijas iespējas akciju sabiedrībai „Dzintars”. Rezultātā izstrādāti priekšlikumi nodokļu maksājumu un uzkrātā nodokļu parāda mazināšanai, kas ļautu valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādam sarukt par 68%, bet iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādam – par 60%. Priekšlikumi ir vērtīgi AS „Dzintars” vadībai, plānojot nākamo periodu nodokļus. Darba apjoms ir 59 lappuses, tajā iekļautas 16 tabulas un 29 attēli. Izmantoti 23 literatūras avoti un pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi nodokļu slogs, nodokļu parāds, maksātnespēja, nodokļu plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā tax burden, tax debt, insolvency, tax planning
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.05.2017 09:21:54