Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums “Noliktavas darbības pilnveidošana elektropreču ražošanas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Warehouse Operation Improvement in Electrical Manufacturing Companies”
Autors Kristaps Dreimanis
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs P. Patļins
Recenzents Lekt. A.Starčenko
Anotācija Bakalaura darba autors Kristaps Dreimanis izstrādāja darbu, kura temats ir „Noliktavas darbības pilnveidošana elektropreču ražošanas uzņēmumos”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāti priekšlikumi noliktavas darbības pilnveidošanai elektropreču ražošanas uzņēmumiem. Darbā tika analizēti elektropreču ražošanas uzņēmumu darbība, tādejādi, nosakot kādas, ir aktuālās problēmas tieši noliktavu darbībā. Bakalaura darbs ir sadalīts trīs nodaļās attiecīgi pirmajā nodaļā darba autors apraksta šīs problēmas aktualitāti, nosakot, ka elektropreču ražošana ir aktuāla un būtiska tautsaimniecības nozare. Bakalaura darba otrajā nodaļā tiek noteiktas aktuālās problēmas uzņēmumos, piemēram, augstas uzturēšanas izmaksas noliktavai, noliktavas specifiskajam aprīkojumam un precēm. Noliktavās ir plašs preču sortiments, kuru grūti strukturēt un noteikt vērtīgāko. Darba gaitā tiek noteikts, ka elektropreču ražošanas uzņēmumos ir ilgs informācijas aprites laiks. Bakalaura darba trešajā nodaļā pieminētās problēmas tiek risinātas, izmantojot grupēšanas, dokumentu analīzes, statistiskās datu analīzes metodes. Bakalaura darbā tika izteikti secinājumi un izveidoti priekšlikumi, kuri palīdz risināt pieminētās problēmas. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 69 lappuses. Tajā ir iekļauti 7 attēli un 4 formulas, 19 tabulas. Darbā izmantotas 32 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Nolitavas; elektropreču ražošana; pilveidošana;
Atslēgas vārdi angļu valodā Warehouse;electrical manufacturing;improvement
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 11.05.2017 13:52:22