Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums “Sociālās uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas Eiropas Savienībā”
Nosaukums angļu valodā “Social entrepreneurship development perspectives in the European Union”
Autors Evelīna Zasjadko
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs K.Griķe
Recenzents Prof. I.Lapiņa
Anotācija Bakalaura darba autore Evelīna Zasjadko izstrādāja darbu, kura temats ir “Sociālās uzņēmējdarbības attīstības perspektīvas Eiropas Savienībā”. Bakalaura darba mērķis ir izstrādāt atbalsta instrumentus un priekšlikumus valstij un pašvaldībām sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai Eiropas Savienībā un Latvijā. Šis bakalaura darbs ir par sociālās uzņēmējdarbības nozīmīgumu un aktuālām problēmām, ar kurām savā darbā saskaras sociālie uzņēmēji, kā arī par šīs nozares attīstības iespējam Latvijā un Eiropas Savienībā. Pirmajā – teorētiskajā daļā ir aprakstīts “sociālās uzņēmējdarbības” jēdziens, kā arī sociālā uzņēmējdarbība Eiropas Savienības kontekstā. Otrajā daļā darba autore piedāvā Latvijas, Polijas, Itālijas un Vācijas valstu analīzi sociālās uzņēmējdarbības kontekstā, pielietojot ekspertu, intervijas un salīdzināšanas metodes. Trešajā daļā “Atbalsta sistēmas projekts” darba autore piedāvā idejas un viedokli, kā uzlabot esošo situāciju sociālās uzņēmējdarbības jomā Latvijā. Tāpat ir izstrādātas rekomendācijas valstij, valdībai un pašvaldībām, kāda veida atbalstu tās var piedāvāt sociālajiem uzņēmējiem ar mērķi attīstīties. Iegūtie rezultāti var palīdzēt mazināt vājo izpratni par sociālās uzņēmējdarbības koncepciju un tādējādi atzīt sociālās uzņēmējdarbības nozīmīgumu un ietekmi uz valsts ekonomiku. Ja valdības un pašvaldības izmantos idejas, piedāvājumus un padomus, kas ir aprakstīti pētījumā, tas būs ieguvums visiem sociālajiem uzņēmējiem, jo sociālajiem uzņēmējiem tiks sniegts atbalsts ne tikai to darbības attīstīšanas fāzē, bet arī projekta idejas virzīšanas un darbības uzsākšanas fāzē. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 70 lappuses. Tajā ir iekļauti 13 attēli, 1 tabula un 1 pielikums uz 2 lpp. Darbā izmantotas 37 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi sociālā uzņēmējdarbība, valsts, pašvaldības, sabiedrība, atbalsta instrumenti
Atslēgas vārdi angļu valodā Social entrepreneurship, country, municipality, society, support tools
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 10.05.2017 15:54:28