Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Diferencētā neapliekamā minimuma analīze”
Nosaukums angļu valodā “Analysis of Differentiated Non-Taxable Minimum”
Autors Diāna Šadurska
Struktūrvienība 22315 Muitas un nodokļu katedra
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents V.Andrējeva, RTU asoc.prof., Dr.oec.
Anotācija Anotācija Bakalaura darba tēma ir „Diferencētā neapliekamā minimuma analīze”. Bakalaura darbu izstrādāja Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko skaru un muitas institūta Muitas un nodokļu katedras studente Diāna Šadurska. Bakalaura darbs ir rakstīts latviešu valodā un sastāv no trīs daļām. Pirmajā daļā tiek aprakstīta Latvijas nodokļu vēsture un nodokļu sistēma kopumā Latvijas Republikā. Otrā daļa tiek veltīta iedzīvotāju ienākuma nodokļa izpētei un analīzei, kurā tiek aprakstīts, kas ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, kādas ir tā likmes, kādi nodokļa atvieglojumi pienākas katram šī nodokļa maksātājam. Tā pat šīs daļas ietvaros tiek salīdzināti Latvijas un tās kaimiņvalstu - Igaunijas un Lietuvas algas nodokļi. Savukārt trešajā daļā tiek pētīta diferencētā neapliekamā minimuma būtība un tā ietekme uz nodokļa maksātāju ienākumiem veicot praktisku piemēru risināšanu un to analīzi. Tiek salīdzināts neapliekamais minimums Baltijas valstīs, bet padziļināti Latvijas un Lietuvas, jo tajās tiek piemērots diferencētais neapliekamais minimums. Šajā daļā tiek rastas problēmas un to iespējamie risinājumi, kas saistīts ar diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu Latvijā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas ietekmi uz nodokļu maksātāju ienākumiem Latvijas republikā, piedāvāt uzlabojumus pastāvošai diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanas metodei. Lai sasniegtu mērķi, tika izvirzīti sekojoši uzdevumi: • izanalizēt nodokļu sistēmu Latvijas Republika; • izpētīt un salīdzināt darba nodokļus Baltijas valstīs; • izpētīt un salīdzināt neapliekamā minimuma piemērošanu Baltijas valstīs; • veikt praktisku piemēru aprēķinu un analīzi; • izdarīt secinājumus un sniegt priekšlikumus diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanā Latvijas Republikā. Bakalaura darba apjoms ir 54 lapaspuses un tā izstrādei tika izmantoti 29 bibliogrāfiskie avoti. Darbā ir iekļauti 13 tabulas un 7 attēli, kā arī ir izmantotas formulas nepieciešamo aprēķinu veikšanai.
Atslēgas vārdi Diferencētā neapliekamā minimuma analīze
Atslēgas vārdi angļu valodā Analysis of Differentiated Non-Taxable Minimum
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2017 23:59:50