Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Satiksmes plūsmas ātruma režīma izpēte” („Gājēju tilts pār Zunda kanālu Rīgā”)
Nosaukums angļu valodā „Study of Traffic Flow Rate Regime” („Pedestrian Bridge over Zunda Canal in Riga”)
Autors Āris Leščinskis
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents prof. A.Paeglītis
Anotācija SATIKSMES PLŪSMAS ĀTRUMA REŽĪMA IZPĒTE (GĀJĒJU TILTS PĀR ZUNDAS KANĀLU) Izstrādājot bakalaura darbu ir izvirzīts mērķis izanalizēt satiksmes plūsmas datus un censties noteikt sakarības, kā mainās transportlīdzekļu pārvietošanās ātrums un, kas to visvairāk iespaido, aizkavējot satiksmes netraucētu norisi. Lai veiksmīgi realizētu bakalaura darbu es izlēmu apkopot satiksmes plūsmas datus no vairākām ātruma uzskaites stacijām, kuras izvietotas pa visu Latvijas teritoriju uz valsts galvenajiem autoceļiem. Tiks apskatīti divu valsts galveno autoceļu - A1 un A6, satiksmes plūsmas dati. Visu uzskaites staciju atrašanās vietas tiks savā starpā kritiski salīdzinātas, lai noteiktu vai trases parametri un citi faktori nevar ietekmēt automobīļu braukšanas ātruma izvēli. Pēc bakalaura darba izstrādes secināts, ka Latvijā sastrēgumi visbiežāk veidojas lielpilsētās un to tuvumā, kā arī dažādu remontdarbu vai ārkārtas situāciju laikā. Inženierprojekts sastāv no paskaidrojuma raksta, 3 variantu tehniski ekonomiskā salīdzinājuma, izvēlētā varianta aprēķina un rasējumiem. Darbs sastāv no 159 lapaspusēm, 55 attēliem, 13 rasējumiem un 6 izmantotās literatūras sarakstiem.
Atslēgas vārdi SATIKSMES PLŪSMAS ĀTRUMA REŽĪMA IZPĒTE
Atslēgas vārdi angļu valodā TRAFFIC FLOW SPEED MODE RESEARCH
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 09.05.2017 12:17:17