Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Muitas un nodokļu administrēšana
Nosaukums „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes ieviešanas ietekme uz valsts budžetu”
Nosaukums angļu valodā “Impact of the Progressive Rate of Personal Income Tax on the State Budget”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs I.Jevinga
Recenzents J.Ē.Niedrītis, RTU Biznesa un Inovāciju departamenta nodaļas vadītājs, Dr.oec.
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes ieviešanas ietekme uz valsts budžetu”. Jebkuras valsts pastāvēšanas pamats ir tās iedzīvotāji. Lai nodrošinātu tiem stabilitāti ikdienā un pietiekoši augstu labklājības līmeni, bieži vien ir nepieciešams mainīt normatīvos aktus. Latvijā šobrīd ir samērā augsts nabadzības riska līmenis, ko lielākoties nodrošina tas, ka iedzīvotājiem ar zemu ienākumu līmeni ir vienlīdz liels nodokļu slogs kā bagātākajiem valsts iedzīvotājiem. Tas sekmē iedzīvotāju emigrāciju uz citām Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai paaugstinātu dzīves līmeni. Lai šo situāciju mēģinātu novērst, svarīgi ir samazināt ienākumu sadales nevienlīdzību starp valsts iedzīvotājiem, ko nodrošinātu progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes ieviešana. Tas ne tikai mazinātu nabadzības riska līmeni valstī, bet arī palīdzētu Latvijai pietuvināties attīstītāko Eiropas Savienības dalībvalstu līmenim. Pētījuma objekts ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa sistēma Latvijā, bet pētījuma priekšmets – iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresīvās likmes piemērošana. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt ieteikumus progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes modeļa izveidei, kas ir piemērots Latvijas esošajam ekonomiskajam stāvoklim, balstoties uz Eiropas Savienības dalībvalstu pozitīvo pieredzi. Mērķa sasniegšanai tiks veikta trīs Eiropas Savienības dalībvalstu – Zviedrijas, Francijas un Īrijas – ekonomisko un iedzīvotāju ienākumu nevienlīdzības rādītāju salīdzināšana ar Latvijas rādītājiem, progresīvās iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes piemērošanas izpēte, uz kuras balstoties tiks izstrādāts modelis, kā progresīvo likmi piemērot arī Latvijā. Maģistra darbs sastāv no trīs daļām. Darba izklāsts aprakstīts 90 lpp., ko papildina 33 attēli un 10 tabulas. Darba izstrādē izmantoti 55 informācijas avoti, kā arī pētījuma rezultātā izveidoti 18 secinājumi un 4 priekšlikumi. Darbam pievienoti 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Iedzīvotāju ienākuma nodoklis; Progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme.
Atslēgas vārdi angļu valodā Income tax; Progressive income tax rate.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 02.05.2017 22:36:37