Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Tiešsaistes ceļojumu aģentūras modeļa integrācija Latvijas tirgū
Nosaukums angļu valodā Online Travel Agency Model Integration in Latvian Market
Autors Mikus Ieviņš
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs J.Grēviņš, J.Bancrof, L.Kristberga
Recenzents T.Ņikitina
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Tiešsaites ceļojumu aģentūru modeļa integrācija Latvijas tirgus vidē, veicot patērētāja pieprasījuma analīzi”. Šis darbs pēta tiešsaites ceļojumu aģentūru popularitāti un atpazīstamību Latvijas patērētāju vidē, kā arī, vai tiešsaites ceļojuma aģentūras pārņem Latvijas tūrisma tirgu, izkonkurējot tradicionālās tūrisma aģentūras. Darba pratiskā daļa ietver Latvijas tūrisma aģentūras SIA “Latvia Tours” abu modeļu statisko rādītāju analīzi. Statisko rādītāju analīzi papildina aptauja, kur tika aptaujāti trīs lielāko tradicionālo un trīs lielāko tiešsaites tūrisma aģentūru pārstāvji. Sekojoši, dati tika apkopoti un izdarīti secinājumi par to, kādus tūrisma pakalpojumus patērētājs iegādājas no tradicionālajām tūrisma aģentūrām un kuros gadījumos tiek dota priekšroka tiešssaites aģentūru pakalpojumiem. Bakalaura darba literatūras daļā izmantotā informācija ir ņemta no interneta akadēmiskajām datubāzēm, internetā pieejamajām grāmatu elektroniskajām versijām, kā arī no dažādu kompāniju, organizāciju infromatīvajām mājaslapām. Bakalaura darba praktiskajā daļā ir pieejami 9 attēli un 1 tabua kas atspoguļo SIA “Latvia Tours” statiskos rādītājus un atspoguļo veiktās aptaujas rezultātus un tehnologišoDarbam ir divi pielikumi, kuros atrodama trīs lielāko tradicionālo un trīs lielāko tiešsaites tūrisma aģentūru pārstāvju aptaujas jautājumi un intervija ar jaunās paaudzes ceļotāju un vecākas paaudzes ceļotāju. Bakalaura darba valoda: Akadēmiskā angļu valoda
Atslēgas vārdi Tehnoloģiju Akceptēšana, Tieššaites Tūrisma Aģentūra, Tradicionāla Tūrisma Aģentūra, Tiešsaites Rezervēšaana
Atslēgas vārdi angļu valodā Technology Acceptance, Online Travel Agency, Traditional Travel Agency, Costumer acceptance, Online Travel Shopping
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 03.04.2017 14:09:43