Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Savstarpējo aizdevumu platformu uzticēšanās un pieņemšana: uzticības veicināšana Latvijas lietotājos
Nosaukums angļu valodā Trust and Acceptance of Peer to Peer Lending Platforms: Generating Trust in Latvian Users
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs J.Grēviņš, J.Bancrof, L.Kristberga
Recenzents W.Schaub
Anotācija Svastarpējo aizdevumu platformas piedāvā lielisku iespēju cilvēkiem uzlabot savu ilgtermiņa finansiālo labklājību, taču vēl joprojām nav zināms vai potenciālie Lavijas iedzīvotāji uzskata šīs platformas par uzticamām. Šī darba nosaukums ir “Savstarpējo aizdevumu platformu uzticēšanās un pieņemšana: uzticības veicināšana Latvijas lietotājos”. Tajā tiks identificēti galvenie, potenciālo Latvijas savstarpējo aizdevumu platformu lietotāju, uzticības veicinšānas faktori un tiks noskaidrots, kas ir pamudinājis cilvēkus uzticēties vai neuzticēties minētajām platformām. Darba teorētisko pamatu veido vairāku autoru, kā piemēram Rousseau, Sitkina, Burta un Kamerera (Rousseau, Sitkin, Burt & Camerer) definētās uzticības teorijas, Hofsteda (Hofstede) kulturālo dimensiju modelis, kā arī Gustavsona un Johansona (Gustavsson & Johansson) minētie uzticību veicinošie faktori. Datu apkopošanai tika izveidota 12 jautājumu aptauja. Pēc rezultātu analīzes tika konstatēts, ka 56% no respondentiem neapzinās par savstarpējo aizdevumu platformu eksistenci. Tikai 7% respondentu minēja, ka zina, kas ir savstapējo aizdevumu platformas un ir tās izmantojuši, kā galveno uzticības veicinošo iemeslu minot augstās procentu likmes. 37% no respondentiem, savukārt, minēja, ka apzinās, kas ir savstarpējo aizdevumu platformas, taču tās vēl nav izmantojuši. Galvenais nelietošanas iemesls ir bijis informācijas un reklāmas trūkums un nesaprotama šobrīd pieejamā informācija. Papildus, respondentiem tika jautāts novērtēt pēc teorijas piedāvātos uzticības veicināšanas faktorus skalā no 1 līdz 5, kur 1 ir “nemaz neveicina uzticību” un 5 ir “spēcīgi veicina uzticību”. Rezultāti norāda, ka platformas reputācija un datu aizsardība ir galvenie uzticības veicinošie faktori. Pēc datu apkopošanas secinām, ka cilvēku neuzticības pamatā ir informācijas trūkums. Bakalaura darbs ir rakstīts angļu valodā un tajā ir 5 tabulas, 7 grafiki, kā arī 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi savstarpējo aizdevumu platformas, uzticība, alternatīvais finansējums, Latvija
Atslēgas vārdi angļu valodā peer-to-peer lending platforms, trust, P2P lending, alternative finance, Latvia
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 03.04.2017 12:23:14