Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vadīšana starptautiskos uzņēmumos
Nosaukums Red Bull reklāmu veicinošu aktivitāšu ieviešana Latvijā, tirgus daļas palielināšanai
Nosaukums angļu valodā Implementing Red Bull Global Promotional Activities to Increase the Market Share in Latvia
Struktūrvienība 01B00 Rīgas Biznesa skola
Darba vadītājs J.Grēviņš, J.Bancrof, L.Kristberga
Recenzents A.Dzedons
Anotācija Bakalaura darba tēma ir “Red Bull Reklāmu Veicinošu Aktivitāšu Ieviešana Latvijā, Tirgus Daļas Palielināšanai”. Red Bull enerģijas dzēriens savā sektorā ir peļņas ziņā līderis, bet lielākā tirgus daļa pieder Monster. Beidzamo 3 gadu laikā Red Bull pakāpensiki zaudē savu īpatsvaru pretastatus konkurentu produkcijai. Pētījuma jautājums ir: Kuras Red Bull popularizējošas aktivitātēs veicinātu lielākas tirgus daļas iegūšanu Latvijā? Darba mērķis ir izpētīt esošās Red Bull popularizējošās aktivitātes un noskaidrot kā tās var tikt uzlabotas, ņemot vērā mārketinga konceptus, kas tiek izmantoti vispār pieņemtajā Red Bull mārketingā. Galvenie jautājumi literatūras apskatā ir kā iespējams palielināt tirgus daļu izmantojot emocionālo zīmola popularizēšanu, satura mārketingu, un zīmola pozicionēšanu tirgū. Galvenie informācijas avoti pētījuma daļā ir akadēmiskie žurnāli un grāmatas, statistiskie dati iegūti no Red Bull Latvija, intervija ar Red Bull Latvija zīmola vadītāju, kā arī patērētāju aptauja. Bakalaura darbs satur 52 lapas, 17 grafikus, 1 tabulu un 6 pielikumus. Bakalaura darba valoda ir angļu valoda.
Atslēgas vārdi Red Bull, Reklāmu Veicinošas Aktivitātes, Emocionālā Zīmola Popularizēšana, Satura Mārketings, Zīmola Pozicionēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Red Bull, Promotional Activities, Emotional Branding, Content Marketing, Brand Positioning
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 03.04.2017 09:52:11