Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Relāciju datu bāzu uzlaboto variantu NoSQL un NewSQL izvērtējums
Nosaukums angļu valodā Evaluation of NoSQL and NewSQL - the Improved Variants of Relational Databases
Autors Ervīns Keišs
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs J.Eiduks
Recenzents I.Andersone, MISI katedras lektore
Anotācija Maģistra darbā ir analizētas jaunākās datu bāzes sistēmu attīstības tendences. Jaunākās datu bāzes sistēmu klases ir NoSQL un NewSQL sistēmas. Darbā ir apskatīti iemesli jaunas koncepcijas datu bāzes sistēmu nepieciešamībai, pētītas šo sistēmu uzbūves un darbības principi, datu modeļi un vaicājumu iespējas. Detalizētākai izpratnei tiek analizētas arī konkrētu datu bāzes sistēmu klases eksemplāru darbība. Lai iegūtu kopēju skatu par doto datu bāzes sistēmu izmantojamību, ir veikts to salīdzinājums un izvērtējums. Darbā iekļauta arī praktiska jaunāko datu bāžu izpēte – gan no vispārēju modelēšanas pieeju un datu bāžu modeļu salīdzināšanas, gan no vaicājumu izpildes skatpunkta. Darba pamattekstā ir 142 lappuses, 61 attēls, 4 tabulas, 57 nosaukumu informācijas avoti un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi DATU BĀZES SISTĒMA, DATU MODELIS, NOSQL, NEWSQL, IZVĒRTĒJUMS, SALĪDZINĀJUMS
Atslēgas vārdi angļu valodā DATABASE, DATA MODEL, NOSQL, NEWSQL, EVALUATION, COMPARISON
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 09.02.2017 11:21:34