Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Uguns dzēšana ar putu radītāju, virsmas aktīvo vielu un to maisījumu ar ūdeni efektivitātes paaugstināšana
Nosaukums angļu valodā Improving the Efficiency of Fire-Extinguishing by Foam Generating Agents, Surface Active Substances and Their Mixtures with Water
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs G.Kiseļovs, Mg.sc.ing.
Recenzents A.Babra, Mg.ing.
Anotācija Ugunsgrēki rada ievērojamus materiālos zaudējumus ekoloģijai, videi, kā arī virknē gadījumos tos pavada cilvēku upuri. Nevienas materiālās vērtības nevar aizstāt cilvēku dzīvības, tāpēc cilvēku dzīvība un drošība vienmēr paliek pirmajā vietā. Sakarā ar to, ka ugunsgrēki potenciāli spēj nodarīt ievērojamus zaudējumus, Pasaulē ugunsdrošības un ugunsdzēsības joma patstāvīgi attīstās, ar mērķi uzlabot ugunsdrošības stāvokli, lai mazinātu ugunsgrēku izcelšanās iespējas, veiksmīgi dzēstu un mazinātu ugunsgrēka iespējamās sekas. Ņemot vērā, ka sekmīga cīņa ar ugunsgrēkiem cieši saistīta ne tikai ar ugunsdzēšanas tehnikas līmeni, dzēšanas paņēmieniem, rūpniecības un būvniecības metodēm, no ēku konstruktīvā risinājuma, bet arī lielā mērā atkarīga no ugunsdzēsīgo vielu efektivitātes. Autors savā diplomprojektā veica pētījumus, kuru mērķis ir izpētīt likumsakarības ūdens un to maisījumu ar virsmas aktīvām vielām efektivitātes paaugstināšanā automātiskajās ugunsdzēsības sistēmās ar smalki izsmidzinātu ūdeni pievienojot putu radītājus. Šajā darbā tiek veikta statistikas izpēte, kura parāda ugunsgrēku skaitu, ietekmi uz mūsu ikdienas eksistēšanu, sekām, upuriem un zaudējumiem. Diplomprojekta nodaļās ir aprakstīta ugunsgrēka likvidēšanas iespējas no analītiskā un teorētiskā viedokļa, kā arī tiek izpētīta degšanas procesa būtība, atklājot plašu redzesloku ugunsdzēšanā, norādot virzienus un paņēmienus, ugunsgrēku ātrai un efektīvai likvidēšanai, kas noslēdzošā diplomprojekta nodaļā tiek praktiski pārbaudīta, apkopojot iegūtos rezultātus. Praktiskā daļa tiek balstīta uz eksperimentiem, kuri tika veikti laboratorijas apstākļos, modelējot A un B klases ugunsgrēku, kā ugunsdzēsības iekārta tika izmantot stacionāra automātiskā ugunsdzēsības sistēma, bet tieši sprinklera tipa sistēma, nodrošinot ugunsgrēka dzēšanu ar smidzinātāju, kas padod ugunsdzēsīgo vielu cilmvietā smalki izsmidzinātā strūklā. Praktiskajā eksperimentā kā virsmas aktīvās vielas un piemaisījumi tika izmantots dažādu ražotāju, marku, tipu un sastāvu putu koncentrāti, kas tika pievienoti ūdenim dažādās koncentrācijas un kombinācijās. Autora darbā tiek pētīta ugunsdzēsīgo vielu piemaisījumu likumsakarība, kā arī maisījumus kombinācija, kas konceptuāli var izmainīt automātiskās ugunsdzēsības sistēmu projektēšanu. Tika izstrādāti ugunsgrēku dzēšanas principi cietu vielu ugunsgrēkiem atklātajos un grūti sasniedzamās vietās, ievērojami samazinot ugunsdzēšanas laiku un ugunsdzēsīgās vielas (ūdens) daudzumu uguns dzēšanai, kā arī ievērojami samazinot nelabvēlīgo ekoloģisko ietekmi uz apkārtējo vidi.
Atslēgas vārdi Stacionārā ugunsdzēsības sistēma (automātiskā ugunsdzēsības sistēma), ugunsgrēku dzēšana, virsmas aktīvās vielas, putu koncentrātu izmantošana
Atslēgas vārdi angļu valodā extinguishing agents, mixture combination, fire-extinguishing system, foam concentrate
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2017 18:07:40