Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Valmierā"
Nosaukums angļu valodā "Multistorey apartment building in Valmiera"
Autors Mārtiņš Ķīķeris
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Baiba Gaujēna
Recenzents Aiva Kukule
Anotācija Diplomprojekts sastāv no bakalaura darba un inženierprojekta. Bakalaura darba tēma ir „Saliekamā dzelzsbetona elementu transportēšanas un montāžas ekonomiskā analīze”, inženierprojekta tēma – „Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Valmierā”. Bakalaura darbs sastāv no vienpadsmit nodaļām. Šajās nodaļās tiek veikta saliekamā dzelzsbetona elementu transportēšanas nosacījumu un ierobežojumu izpēte, aplūkotas nestandarta kravas, noteikts transportēšanas izmaksu sadārdzinājums atkarībā no elementu ģeometrijas, kā arī veikta torņa celtņa un autoceltņa pielietošanas un izmaksu salīdzināšana. Inženierprojekta daļā izstrādāts projekts daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai. Ēkai ir taisnstūra konfigurācija ar izmēriem plānā 30,20 m × 13,00 m, ēkas augstums ir 13,14 m. Arhitektūras daļas paskaidrojuma rakstā aprakstīti objekta arhitektoniskie, konstruktīvie, ugunsdrošības risinājumi un veikts norobežojošo kontrukciju siltumtehniskais aprēķins. Būvkonstrukciju daļā veikts galveno nesošo konstrukciju – tērauda sijas, dzelzsbetona sienas un dzelzsbetona pamata aprēķins. Izstrādāta būvdarbu tehnoloģijas daļa, veikts vides un darba aizsardzības pasākumu apraksts. Inženierprojekta grafiskajā daļā izstrādāti ēkas arhitektūras, būvkonstrukciju, būvdarbu tehnoloģijas rasējumi, kā arī attēlots būvdarbu kalendārais plāns, materiālu, būvmašīnu un strādnieku plūsmas. Diplomprojekts izstrādāts latviešu valodā, darba apjoms – 123 lpp. Darbā iekļauti 57 attēli un 21 tabula. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no 9 A1 formāta lapām.
Atslēgas vārdi Dzelzsbetona elementu transportēšana un montāža.
Atslēgas vārdi angļu valodā Transportation and assembly for prefabricated concrete elements.
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2017 13:37:22