Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Viedās pilsētas modelis un tā attīstība Rīgas pilsētā
Nosaukums angļu valodā Smart City Model and Development in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs E. Bērziņš
Recenzents Asistente A.Koroļova
Anotācija Saistībā ar pilsētās pieaugošo iedzīvotāju skaitu, ilgtspējīga pilsētvides attīstība pēdējo gadu desmitu laikā ir kļuvusi par aktuālu jautājumu [1.10., 2.34.]. Viedu pilsētu galvenais mērķis ir pilsētas vidi padarīt pēc iespējas efektīvāku, kvalitatīvāku un ilgtspējīgāku, tāpēc šis modelis var kalpot kā risinājums pilsētu turpmākai izaugsme [1.1.]. Šajā bakalaura darbā ir raksturoti visi faktori, kas tiek ņemti vērā, vērtējot pilsētas atbilstību viedo pilsētu kritērijiem. Lai izprastu Rīgas pilsētā esošo situāciju, un analizētu nākotnes perspektīvas, ir izpētīti Rīgas stratēģiskie plānojumi, tajā skaitā, Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2025. gadam, Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, Rīgas viedās pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāns līdz 2020. gadam un Transporta attīstības tematiskais plānojums. Savukārt, lai izvērtētu Rīgas situāciju attiecībā pret citām lielajām Eiropas savienības viedajām pilsētām, ir analizēti publiskie pieejamie statistikas dati Baltijas valstu galvaspilsētu kontekstā, kā arī tie salīdzināti ar visu Eiropas Savienības viedo pilsētu vidējo rādītāju. Nozīmīgākie secinājumi: Viedu pilsētu attīstībā jāņem vērā seši faktori: vieda ekonomika, viedi cilvēki, vieda pārvaldība, vieda vide, vieda mobilitāte un vieda dzīvošana. Rīgas pilsēta četros no sešiem viedas pilsētas faktoriem ir novērtēta viszemāk starp Baltijas valstu galvaspilsētām. Divi faktori, kuros Rīga ierindojas otrajā vietā, apsteidzot Viļņu, ir viedi cilvēki un vieda mobilitāte. No tiem būtiskākais ir viedi cilvēki, kas ir vienīgais faktors, kurš atrodas virs ES valstu vidējā rādītāja, vissliktāk novērtēta vieda pārvaldība. Pašvaldībai jārosina savstarpēja komunikācija starp pilsētas iedzīvotājiem, investoriem un pārvaldības iestādēm. Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentos ir atrodamas uz ilgtspējīgu attīstību vērstas tendences. Tajos liela uzmanība pievērsta mobilitātes uzlabošanai, kvalitatīvas un patīkamas dzīves vides nodrošināšanai, tajā skaitā zaļo zonu saglabāšanai, piesārņojuma un CO2 izmešu samazināšanai. Pilsētas attīstības pamatā ir vieda ekonomika, tāpēc, lai uzlabotu cilvēku labklājības līmeni, galvenais viedas ekonomikas mērķis Rīgā ir palielināt iekšzemes kopproduktu uz vienu iedzīvotāju. Saturs: Bakalaura darbs sastāv no 55 lapaspusēm, 7 attēliem, 6 tabulām, 1 pielikuma un 51 izmantotajiem avotiem. Atslēgas vārdi: Vieda pilsēta, viedi cilvēki, vieda pārvaldība, vieda mobilitāte, vieda vide, vieda dzīvošana, vieda ekonomika.
Atslēgas vārdi Vieda pilsēta, viedi cilvēki, vieda pārvaldība, vieda mobilitāte, vieda vide, vieda dzīvošana, vieda ekonomika.
Atslēgas vārdi angļu valodā Smart city, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment, smart living, smart economics
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2017 13:22:38