Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums Bioenerģijas iegūšana no resnkātu ūdenshiacintes: salīdzinošā novērtēšana, izmantojot LCA pieeju.
Nosaukums angļu valodā Bioenergy pathways from water hyacinth use: comparative evaluation through an LCA approach.
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Francesco Romagnoli
Recenzents Jūlija Gušča
Anotācija Resnkātu ūdenshiacinte (Eichhornia crassipes) lielākajā daļā Āzijas, Āfrikas un Dienvidamerikas tropu valstīs ir kļuvusi par nezāli, kas rada draudus apkārtējai videi. Šos lignocelulozi saturošos augus var efektīvi izmantot bioenerģijas ražošanai. Piemērotākais risinājums, lai samazinātu resnkātu ūdenshiacinšu izplatību, būtu to izmantošana alternatīvās motoru degvielas ražošanā, tā samazinot oglekļa emisijas atmosfērā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt iespēju bioenerģijas ražošanā izmantot resnkātu ūdenshiacintes un bioenerģijas izmantošanu kā automašīnu alternatīvo degvielu. Mērķis ir atrast labāko degvielu, kas var tikt iegūta no resnkātu ūdenshiacintēm, kā arī veikt izpēti procesiem no ievākšanas brīža līdz kurināmā sadedzināšanai transportlīdzeklī, veicot resnkātu ūdenshiacintes dzīves cikla novērtējumu. Uzdevums, lai sasniegtu mērķi, ir izstrādāt modeli dažāda veida dzinēju degvielas ražošanai un veikt auga dzīves cikla analīzi ar simulācijas programmatūru SimaPro8. Ar rezultātu palīdzību pēc simulācijas modeļa tiek veikta analīze, lai noskaidrotu katra scenārija ietekmi un izvēlētos labāko variantu no tiem. Ražojot enerģiju no resnkātu ūdenshiacintēm, tiek veikta biomasas fermentācija un anaerobā pārstrāde. Biodegvielas produkti ir metāns un E85 (etanols-benzīna maisījums). Dzīves cikla novērtējums tiek veikts abiem scenārijiem: 1. vienas biodegvielas funkcionālās vienības izgatavošanai, 2. no 1 tonnas svaigu izejvielu iegūstamā biodegvielas daudzuma noteikšanai. Veikt abu modeļu un scenāriju salīdzinājumu ar tradicionālo fosilo degvielu. Darbs sastāv no trīs daļām: Pirmā daļa ir literatūras pārskats par problēmām, ko rada resnkātu ūdenshiacintes, un tiek apskatītas dažādas iespējas to izmantošanai. Otrajā daļā ir apkopoti dati par resnkātu ūdenshiacinšu izmantošanas metodēm, lai aprēķinātu to ietekmi uz apkārtējo vidi. Trešā daļā ir apkopoti modelēšanas rezultāti, izmantojot simulācijas programmatūru SimaPro8 un tās interpretācijas, lai rastu vispiemērotāko variantu. Maģistra darbs ir angļu valodā. Tā apjoms ir 60 lappuses, tajā iekļautas 18 tabulas, 49 attēli un 2 pielikumi. Maģistra darba izstrādāšanā tiek izmantoti 36 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Bioenerģijas iegūšana no resnkātu ūdenshiacintes: salīdzinošā novērtēšana, izmantojot LCA pieeju.
Atslēgas vārdi angļu valodā BIOENERGY PATHWAYS FROM WATER HYACINTH USE: COMPARATIVE EVALUATION THROUGH AN LCA APPROACH
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2017 13:08:22