Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Rīgas industriālā mantojuma degradēto teritoriju attīstības iespējas mūsdienās
Nosaukums angļu valodā Actual Opportunities of Industrial Heritage Brownfield Development in Riga
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs A. Koroļova
Recenzents Dokt. I.Ratniece
Anotācija Galvenie bakalaura darba atslēgas vārdi ir industriālā mantojuma ilgtspējīgas attīstības iespējas Rīgā un industriālā mantojuma pārbūves pielāgošana mūsdienu pilsētvides, arhitektūras un sabiedrības vajadzībām. Bakalaura darba ''Rīgas industriālā mantojuma degradēto teritoriju attīstības iespējas mūsdienās'' mērķis ir noskaidrot, apkopot un definēt Rīgas industriālā mantojuma stāvokli un iespaidu uz pilsētvidi, definējot attīstības iespējas paņēmienus, kuru pārbūves rezultātā tiktu uzlabota un pilnveidota pilsētvide, industriālu ēku pielāgošana mūsdienu sabiedrības nepieciešamībām, par galveno faktoru uzskatot Rīgas pilsētas industriālā mantojuma degradēto teritoriju plašo klāstu un neefektīvo pilsētas teritorijas izmantošanu. Lai izveidotu bakalaura darba darba ''Rīgas industriālā mantojuma degradēto teritoriju attīstības iespējas mūsdienās'' nepieciešams apkopot pieejamo informāciju un iedalīt izpēti trīs nodaļās - industriālais mantojums mūsdienu izpratnē un nozīme pilsētas attīstībā mūsdienās, degradēto industriālā mantojuma teritoriju īpatnības un attīstības iespējas un Rīgas industriālā mantojuma ēku un teritoriju nozīme un attīstības iespējas. Pirmajā nodaļā iegūta informācija par industriālā mantojuma mūsdienu izpratni un nozīmīgumu pilsētu attīstībā, tiek apskatīta ārvalstu pieredze, kur izveidotas industriālā mantojuma dokumentēšanas, saglabāšanas un pārbūves vadlīnijas. Otrajā bakalaura darba nodaļā tiek apskatīta Baltijas valstu pieredze industriālā mantojuma ēku un teritoriju integrēšanā mūsdienu pilsētvidē un industriālu ēku pārbūves paņēmieni, pēc kādiem tiek veikta industriālu ēku pārbūve un pārbūves iespējas. Savukārt trešajā nodaļā tiek apskatīta tieši Rīgas degradēto industriālo teritoriju īpatnības un iespējamie attīstības virzieni un nepieciešamības. To apkopošana un sistematizēšana ar anketēšanas paņēmienu palīdz izprast šī brīža Rīgas industriālā mantojuma stāvokli, iespaidu uz apkārtējo pilsētvidi un attīstības iespējas. Balstoties uz bakalaura darba teorētiskajā daļā iegūto informāciju, tiek izveidotas Rīgas industriālā mantojuma attīstības nepieciešamības un turpmākā rīcība, izveidojot attīstības principus, kas sekmētu pilsētvides attīstību un mantojumu integrēšanu mūsdienu pilsētvidē. Bakalaura darbu izveidojis Rīgas tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4. kursa students Kristaps Priede. Bakalaura darbs sastāv no 3 galvenajām nodaļām, 9 apakšnodaļām, anketēšanas un secinājumiem. Kopējas darba apjoms ir 70 lappuses , 12 attēli, 10 tabulas ,36 izmantotajiem literatūras avoti un 2 pielikumiem.
Atslēgas vārdi Rīgas industriālais mantojums, degradētās teritorijas, Rīgas teritoriajs attīstības iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Industrial heritage in Riga, brownfield's, industrial heritage development opportunities of Riga
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2017 12:19:59