Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Akustiskā dizaina nodrošināšana koncertzāļu arhitektūrā
Nosaukums angļu valodā Providing of Acoustic Design in Concert Hall Architecture
Autors Inese Gusta
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs E. Bondars
Recenzents Dokt. B.Vērpe
Anotācija Bakalaura darba „Akustiskā dizaina nodrošināšana koncertzāļu arhitektūrā” autore ir Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 4.kursa studente Inese Gusta. Koncertzāļu arhitektūrā dizains nodrošina gan akustisko kvalitāti zālē, koriģējot akustiskos parametrus, gan ietekmē cilvēka emocionālo stāvokli ar krāsām, formām, ekspresivitāti vai vieglumu. Dizains veido fonu muzikālajiem priekšnesumiem, kā arī atspoguļo valsts un pilsētas iezīmes, kultūru un tradīcijas. Bakalaura darba mērķis - izpētīt akustiskos un akustiskā dizaina risinājumus Latvijas un pasaules koncertzāļu arhitektūrā un sniegt priekšlikumus akustiskās un interjera dizaina kvalitātes nodrošināšanai un projektēšanas efektivitātes uzlabošanai plānotajā koncertzālē Rīgā. Mērķa sasniegšanai tika noteikti šādi darba uzdevumi - Iepazīties ar akustiskās darbības pamatprincipiem; apkopot informāciju par akustiskā dizaina risinājumiem koncertzālēs Latvijā un pasaulē; veikt secinājumus par akustisko un dizaina kvalitāti un to ietekmējošiem faktoriem; izpētīt formu, priekšmetu, drapēriju, u. c. akustiku ietekmējošu objektu un materiālu nepieciešamību koncertzāļu interjerā; izvērtēt arhitekta un akustikas speciālista veiksmīgas sadarbības principus, kvalitatīva risinājuma iegūšanā; sniegt priekšlikumus akustiskā dizaina nodrošināšanai jaunajā Rīgas koncertzālē. Bakalaura darbs sastāv no ievada, trijām analītiskajām daļām un secinājumiem. Pirmajā nodaļā apskatīta akustika un tās pamatprincipi koncertzāļu arhitektūrā - akustiskie risinājumi vēstures kontekstā, akustika koncertzālēs un to ietekmējošie akustiskie parametri, telpas parametru un koncertzāles formas ietekme uz tās akustiku. Otrajā nodaļā apskatīta formu un materiālu ietekme uz koncertzāļu akustiku - telpu akustiskā dizaina elementi akustikas koriģēšanai koncertzālē, materiālu ietekme uz akustiku un dizainu koncertzālēs un akustikas parametru pārbaudes iespējas, izmantojot akustiskās simulācijas metodes. Trešajā nodaļā apskatīta koncertzāļu projektēšana un akustiskā dizaina risinājumi Latvijas koncertzāļu arhitektūrā - projektā iesaistīto pušu sadarbība kvalitatīvas koncertzāles projekta izstrādei un realizēšanai, Latvijas pieredze akustikas un dizaina risinājumu nodrošināšanā koncertzāļu jaunbūvēs un iespējamie risinājuma varianti akustiskā dizaina nodrošināšanai plānotajā Rīgas koncertzālē. Darbā secināts, lai koncertzāļu arhitektūrā nodrošinātu augstvērtīgu akustiku un akustisko dizainu, nepieciešamas projektēt zāles atšķirīgiem mūzikas priekšnesumiem, kuru dizaina kvalitātes nodrošināšanai nepieciešama, gan inovatīvu materiālu un dizaina formu valodas izmantošana, gan arī visu projektā iesaistīto pušu sadarbības un komunikācijas veicināšana, izmantojot jaunākos mūsdienu tehnoloģiju sasniegumus. Bakalaura darba apjoms ir 78 lappuses, tai skaitā 75 ilustrācijas un 6 pielikumi. Darba izstrādes procesā tika izmantoti 106 informācijas avoti. Darba pielikumā pievienoti kursa darbi, pētījuma rezultāti un intervijas ar nozares profesionāļiem.
Atslēgas vārdi Arhitektūra, akustika, akustiskais dizains, sadarbības nodrošināšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Architecture, acoustic, acoustic design, cooperation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2017 10:56:17