Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Metāla konteinera izmantošana dzīvojamo māju arhitektūrā
Nosaukums angļu valodā The Usage of Metal Containers in Residential Building Architecture
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs E. Bondars
Recenzents Asist. S. Freimane
Anotācija Cilvēka eksistences pastāvēšanai vitāli svarīga ir dzīvesvieta, turklāt tikpat svarīga ir labsajūta un komfortabla dzīvošana. Metāla konteinerēkas raksturīgākās īpašības ietver arī mūsdienu jaunākās tendences mājokļu būvniecībā: būvniecības izmaksu samazināšana, nesamazinot mājokļa kvalitāti, otrreiz izmantojamu materiālu izmantošana, kā arī iespēja ēku pārvietot. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Darbā tiek pētīta metāla kravas pārvadājumu konteinera izmantošana arhitektūrā un piemērotība dzīvojamai funkcijai. Darba mērķis ir noteikt, vai konteineru izmantošana dzīvojamo ēku arhitektūrā ir funkcionāli, konstruktīvi un ekonomiski pamatota dažādos arhitektoniskajos risinājumos. Mērķa sasniegšanai tika pētīti un analizēti uzbūvēto konteinerēku projekti, dzīvojamās funkcijas integrēšana konteinerēkā, pētīti konteinerēkas kā mājokļa arhitektoniski telpiskie faktori, apkopotas konstruktīvo risinājumu problēmas, tāpat veikta Latvijas mājokļu tirgus analīze ar mērķi noteikt konteinerēkas nepieciešamību un pieprasījumu. Ir veikta konteineru un konteinerēku izmaksu analīze, tabulā sniegts shematisks salīdzinājums ar citām karkasa dzīvojamo ēku izmaksām. Bakalaura darba ietvaros tiek secināts, ka konteiners kā būvniecības materiāls ir piemērots dzīvojamai funkcijai, tā aktualitāti nosaka iespēja izmantot otrreiz izmantojamu konteineru. Tāpat tiek secināts, ka, lai gan Latvijā šādi projekti ir retums, potenciāls ir. Bakalaura darbā ir 56 lapaspuses, 37 attēli, 5 tabulas, 3 diagrammas un 63 izmantotās literatūras avoti. Darba izstrādes procesā intervēti 3 ar konteineru pārdošanu un konteinerēku būvēšanu saistīti speciālisti.
Atslēgas vārdi Konteiners, konteinerēka, mājoklis, dzīvojamā telpa
Atslēgas vārdi angļu valodā Container, container buildings, housing, living space
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2017 10:26:20