Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Īstermiņa būvju arhitektūra
Nosaukums angļu valodā Temporary Architecture
Autors Sabīne Artamonova
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs A. Viļuma
Recenzents Dokt. L.Garkāje
Anotācija Bakalaura darbā ir pētīta īstermiņa būvju arhitektūra, apkopojot informāciju par jēdzieniem un teorijām saistībā ar īstermiņa un eksperimentālo arhitektūru, par īstermiņa būvēm likumdošanas izpratnē, analizēti vairāki Latvijas un pasaules arhitektūras piemēri. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošas fakultātes 4. kursa studentes Sabīnes Artamonovas bakalaura darba tēma ir „Īstermiņa būvju arhitektūra”. Bakalaura darbs sastāv no ievada, vienas teorētiskās, divām analītiskajām daļām un secinājumiem. Darba mērķis ir esošo īstermiņa objektu nozīmes, konceptuālās idejas un mērķa apzināšana. Īstermiņa objektu arhitektūras vizuālā un konceptuālā vēstījuma, formas un materiālu atbilstība sākotnējai idejai un mērķim. Mērķa sasniegšanai tika apkopota informācija par īstermiņa būvju arhitektūru. Tāpat tika izpētītas īstermiņa būvju arhitektūras tendences Latvijas un pasaules mērogā, tika apskatīti 14 objekti vairākās kategorijās – dzīves vietas, sabiedriskas būves, pasākumu jeb performances arhitektūra, vietas aktualizēšana un funkcijas risināšana. Bakalaura darbā izpētītas īstermiņa būves un to nepieciešamība, kā arī loma apkārtējā vidē. Papildus tika veiktas intervijas ar četriem Latvijas īstermiņa būvju autoriem, lai noskaidrotu objektu aktualitāti un funkciju. Bakalaura darbs sastāv no 48 lappusēm, 19 attēliem, 4 pielikumiem un 42 izmantotajiem literatūras avotiem. Darba pielikumā ir pievienotas intervijas un studiju projekta grafiskās daļas samazināti attēli A3 formātā. Atslēgas vārdi: īstermiņa būves, paviljons, eksperimentālā arhitektūra
Atslēgas vārdi īstermiņa būves, paviljons, eksperimentālā arhitektūra
Atslēgas vārdi angļu valodā temporary structures, pavillion, experimental architecture
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.01.2017 10:07:31