Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Vesetas sabiedriskais centrs, Rīga"
Nosaukums angļu valodā "Veseta public center in Riga"
Autors Artūrs Kalniņš
Struktūrvienība 24000 Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Darba vadītājs Videvuds-Ārijs Lapsa
Recenzents Eva Namsone
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības inženierzinātņu fakultātes Būvražošanas katedrā. Diplomprojekts sastāv no divām daļām: Pētnieciskās daļas - Jaunākie dzelzsbetona stiegrojuma veidi un tehnoloģijas (pārskats un novērtējums); Inženierprojekta daļas - Vesetas sabiedriskais centrs. Pētnieciskā daļa sastāv no 5 nodaļām. Šajās nodaļās ir aplūkotas stiegrojuma galvenās īpašības, raksturojošie parametri, veidi un iestrādes tehnoloģijas. Pētnieciskās daļas pamatā ir tehnoloģiju pārskats un to novērtējums dažādiem stiegrojuma veidiem, kā arī tehniski - ekonomisks salīdzinājums. Inženierprojekta daļā ir izstrādāts daudzstāvu sabiedriskā centra projekts. Ēkas nesošās konstrukcijas veido monolīta dzelzsbetona karkass, kurš sastāv no monolīta dzelzsbetona pārseguma plātnes, monolītām dzelzsbetona sienām un kolonnām, monolītas dzelzsbetona pamatu plātnes ar režģogiem un monolītiem dzelzsbetona urbtiem vietas pāļiem. Arhitektūras paskaidrojuma rakstā ir aprakstīti būves arhitektoniskie, konstruktīvie un ugunsdrošības risinājumi, kā arī veikts konstrukciju siltumtehniskais aprēķins. Būvkonstrukciju daļā tiek veikts monolītas dzelzsbetona pārseguma plātnes, kolonnas, pamatu plātnes režģoga un pāļu nestspējas aprēķins. Grafiskajā daļā ir izstrādāti ēkas arhitektūras, būvkonstrukciju, būvdarbu tehnoloģijas plāni, griezumi un mezgli, kā arī būvdarbu kalendārais grafiks. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā un tas sastāv no 155 lpp., 59 attēliem, 28 tabulām un 71 informācijas avotiem. Inženierprojekta grafiskā daļa sastāv no deviņām A1 un vienas A0 formāta lapas.
Atslēgas vārdi Vesetas sabiedriskais centrs, Rīga
Atslēgas vārdi angļu valodā Veseta Public Center, Riga
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2017 22:46:40