Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Dabīgais apgaismojums arhitektūrā
Nosaukums angļu valodā Daylight in Architecture
Autors Elīza Puriņa
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs M. Švēde
Recenzents Prof. J.Krastiņš
Anotācija Bakalaura darba mērķis ir izprast dabīgā apgaismojuma nozīmi arhitektūrā un cilvēkam komfortablas telpas veidošanā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, tiek veikts dabīgā apgaismojuma raksturojošo faktoru pārskats, izmantošanas vēsturiskais apskats, kā arī priekšrocību apkopojums, kas ietver sevī ietekmi gan uz cilvēka veselību un produktivitāti, gan enerģijas taupīšanu. Darbā tiek apskatītas arī dabīgā apgaismojuma plānošanas pamatnostādnes un tehnoloģijas gaismas ievadīšanai telpā. Darbā tiek izvirzīti kritēriji pēc kuriem analizēt ēku, neizmantojot fiziskus mērījumus, lai noteiktu vai pilnvērtīgi tiek izmantota dienas gaisma, vai tiek nodrošināts kvalitatīvs un pietiekama daudzuma dabīgais apgaismojums telpā, atbilstoši funkcijai un veicamo darbu sarežģītības pakāpei. Tiek izanalizēts RTU Radošo industriju centrs un izvirzīti ieteikumi apgaismojuma kvalitātes uzlabošanai. Kā arī tiek izvirzīti ieteikumi plānošanas stratēģijai atkarībā no projektēšanas posma. Darba noslēgumā tiek veikti secinājumi, kas balstīti uz pētījumā apkopoto informāciju. Galvenokārt tiek secināts, ka kvalitatīva dabīgā apgaismojuma iegūšanai telpā ir nepieciešama detalizēta stratēģija, kas iekļauj sevī sadarbību ar sertificētiem speciālistiem gaismas jomā. Diemžēl Latvijā šāda veida specializācijas iegūšana ir ļoti ierobežota. Dabīgais apgaismojums ir svarīgs faktors cilvēka fiziskai un garīgai veselībai, tādēļ ir svarīgi nodrošināt kvalitatīvi apgaismotu un komfortablu vidi, kurā cilvēks ikdienā uzturas. Izmantojot dienas gaismas priekšrocības jāņem vērā, ka tā var radīt arī problēmas, kuras ir jārisina – veselības problēmas, pārkaršanu, apžilbināšanu un atspīdumu. Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un Pilsētplānošanas 4. kursa studentes Elīzas Puriņas Bakalaura darbs “Dabīgais apgaismojums arhitektūrā” sastāv no ievada, piecām analītiskajām daļām un secinājumiem. Bakalaura darbs sastāv no 69 lpp., 43 ilustrācijām, 8 pielikumiem un 42 izmantotās informācijas avotu vienībām.
Atslēgas vārdi Dabīgais apgaismojums, Saules gaisma, arhitektūra, cilvēks
Atslēgas vārdi angļu valodā Natural lighting, daylight, sunlight, architecture, human
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2017 22:41:46