Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Koncertzāļu izbūve industriālā mantojuma ēkās 21. gadsimtā
Nosaukums angļu valodā Concert Halls in Industrial Buildings at the Beginning of the 21st Century
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs S. Treija
Recenzents Doc. D. Bērziņš
Anotācija Eiropas sabiedrība 21. gadsimtā dzīvo postindustriālā vidē, kurā saglabājušās sekas no 19. gadsimtā piedzīvotajām izmaiņām tautsaimniecībā, ko šobrīd definē ar terminu – industrializācija. Bieži vien šīs sekas rada negatīvu iespaidu uz mūsdienu dzīves vidi, tāpēc sabiedrība vēlas no pagātnes atbrīvoties, dodot vietu jaunajam, modernajam. Tomēr postindustriālā vide dod iespējas reģenerācijai un spēj sevī integrēt mūsdienīgas funkcijas, mūsdienu prasībām atbilstošas ēkas. Bakalaura darbā „Koncertzāļu izbūve industriālā mantojuma ēkās 21. gadsimtā” tiek meklēta kultūras objekta – koncertzāles – nozīme mūsdienu postindustriālās vides reģenerācijā. Tiek apskatīti sociālekonomiskie pienesumi, ko kultūras objekts spēj dot sabiedrībai, kā arī piemēri, kuros koncertzāles ir izvietotas industriāla rakstura ēkās. Pētot Eiropas pieredzi un piemērus, tiek izdarīti secinājumi par to, kas padara postindustriālo reģenerāciju sekmīgu. Bakalaura darbs sastāv no 3 daļām, kurās tiek veikts industrializācijas vēstures apskats, postindustriālās vides apskats, kā arī apskatīta kultūras vēstures pieminekļu nozīme. Darbā tiek apskatīti koncertzāļu piemēri no Eiropas un Latvijas. Par izpētīto informāciju ir izteikti secinājumi.
Atslēgas vārdi industrializācija, vides reģenerācija, koncertzāle, sabiedrība
Atslēgas vārdi angļu valodā industrialization, environment regeneration, concert hall, society
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 22.01.2017 22:12:42