Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Administratīvo aktu izsniegšanas kārtība
Nosaukums angļu valodā Administrative act Procedures for Issuance
Autors Ričards Savickis
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Vaivods
Recenzents J.Kisļaks, Dr.sc.ing.
Anotācija Administratīvo aktu izsniegšanas kārtība. Autors 2. kursa students Ričards Savickis, darba vadītājs VUGD Rūpniecisko avāriju riska un svarīgo objektu uzraudzības nodaļas vecākais inspektors Jānis Vaivods. Darbā analizēts – administratīvo aktu izsniegšanas kārtība ugunsdrošības uzraudzības jomā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, problēmas un risinājumi. Darba mērķis – izvērtēt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izdoto administratīvo aktu kārtību ugunsdrošības uzraudzības jomā un izstrādāt vadlīnijas. Lai īstenotu kvalifikācijas darbā izvirzīto mērķi, veicami sekojoši uzdevumi: izpētīt normatīvos dokumentus, kas nosaka administratīvo aktu izsniegšanas kārtību; apkopot un analizēt statistikas datus par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izsniegtajiem administratīvajiem aktiem; analizēt un apkopot biežāk pieļautās kļūdas administratīvo aktu izsniegšanā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā; izstrādāt vadlīnijas administratīvo aktu izsniegšanas kārtībai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā; apkopot darba gaitā gūtos secinājumus un izteikt priekšlikumus. Darbs sastāv no 55 lapām, 7 attēliem, 2 tabulām un 10 izmantotās literatūras avotiem. Nodaļu īss izklāsts: Diplomprojekts sastāv no 4 nodaļām un 9 apakšnodaļām. Nodaļās un apakšnodaļās ir izpētīti normatīvie dokumenti, statistika kā arī prasības, kas jāievēro izstrādājot un izsniedzot administratīvos aktus, izstrādātas vadlīnijas. Darbā secināts: 1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta 2016.gada 11.janvāra iekšējos noteikumos Nr.22-1.12/1 „Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā organizē un veic valsts ugunsdrošības uzraudzības darbu„ iekļautā administratīvo aktu izsniegšanas kārtība daļēji ir izstrādāta ņemot vērā Administratīvā procesa likuma, Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma un Paziņošanas likuma saturošās tiesību normas. 2. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātās administratīvo aktu veidlapas atbilst Administratīvā procesa likuma prasībām. 3. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta amatpersonas, kuras veic valsts ugunsdrošības uzraudzību, pieļauj kļūdas administratīvo aktu saturā, formā un izsniegšanas procesā.
Atslēgas vārdi Administratīvie akti VUGD
Atslēgas vārdi angļu valodā Administrative provisions VUGD
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2017 14:21:03