Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sporta halle ar nesošām tērauda konstrukcijām"
Nosaukums angļu valodā "Sporting hall with load-bearing steel structures"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Raimonds Ozoliņš
Recenzents Kārlis Kostjukovs
Anotācija Profesionālā bakalaura studiju noslēguma darbā izstrādāts bakalaura darba pētījums “Loka statiskās shēmas ietekme uz šķērsgriezuma izmēriem” un inženierprojekts “Sporta halle ar nesošām tērauda konstrukcijām”. Bakalaura darba pētnieciskajā daļā apskatīta loka statiskā shēma ar mainīgu locīklu skaitu, trim ass formām un četriem augstumiem. Noteikts lieces momenta un asspēka piepūļu sadalījums, materiāla patēriņš atkarībā no minētajiem faktoriem. Inženierprojekta daļā izstrādāts sporta halles projekts ar tērauda nesošām lokveida konstrukcijām. Konstruktīvās shēmas pamatā izvēlēts divlocīklu loks ar savilci. Šie loki atbilstoši arhitektoniskai iecerei izvēlēti ar nesimetrisku formu, mainīgu pa garumu metinātu dubult-T profilu. Ēkas sastāvā ietilpst divi apjomi. Lielākajā apjomā loka laidums ir 36.7 m un augstums 15 m, bet mazākajā loka laidums ir 26.7 m un augstums 11 m. Darba aprēķinu un paskaidrojumu daļa ietver: arhitektūras risinājumus, nesošo konstrukciju aprēķinus, variantu tehniski ekonomisko salīdzinājumu, inženierkomunikāciju risinājumus ēkai, būvdarbu tehnoloģijas aprakstu, kā arī tāmes dokumentāciju. Kopumā diplomprojekts sastāv no 176 lapām, 124 attēliem, 41 tabulas un 37 literatūras avotiem. Grafiskās daļas apjoms: 9 A1 formāta lapas.
Atslēgas vārdi Loka statiskās shēmas ietekme uz šķērsgriezuma izmēriem
Atslēgas vārdi angļu valodā Arch static schemes influence on the cross-sectional dimensions
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2017 22:28:57