Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ģeomātika
Nosaukums "Bezpilota lidaparātu pielietojums vēsturisko objektu dokumentācijā"
Nosaukums angļu valodā "The Documentation of Historical Objects Using Multirotor"
Autors Arnita Čekša
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs Māris Kaļinka
Recenzents Ervīns Stūrmanis
Anotācija Maģistra darba ar inženierprojektu nosaukums ir „Bezpilota lidaparātu pielietojums vēsturisko objektu dokumentācijā”. Darbā apskatīti vēsturisko objektu dokumentācijas principi, izmantojot bezpilota lidaparātus Latvijas teritorijā. Darba pirmajā daļā sniegts ieskats par vēsturisko objektu dokumentācijas aktualitāti, apskatot izmantojamās mūsdienu fotogrammetriskās metodes un tehnoloģijas dokumentēšanas veikšanai. Otrajā daļā aprakstīti bezpilota lidaparātu veidi, uzbūve, sensori, to attīstības vēsture, kā arī lidojuma plānošanas un fotogrammetrisko datu iegūšanas principi. Trešajā daļā apskatīts datu apstrādes process un sasniedzamais rezultāts. Inženierprojektā veikta Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeja teritorijas aerofotogrāfiju apstrāde un fotogrammetrisko produktu ģenerēšana, kā arī iegūto rezultātu analīze. Darba nobeigumā izteikti secinājumi. Maģistra darbs ar inženierprojektu aprakstīts 4 nodaļās, to papildina 70 attēli, 7 tabulas un 27 pielikumi. Darba kopapjoms ir 129 lapaspuses.
Atslēgas vārdi Bezpilota lidaparāts, dokumentācija, fotogrammetrija, 3D modelēšana, punktu mākonis, ortofoto
Atslēgas vārdi angļu valodā Unmanned Aerial Vehicle, documentation, UAV photogrammetry, 3D modeling, point cloud, orthophoto
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2017 18:14:30