Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Dzīvojamā ēka Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Residential building in Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Leonīds Pakrastiņš
Recenzents Evija Namsone
Anotācija Diplomdarbs sastāv no pētnieciskās daļas un inženierprojekta daļas. Pētnieciskās daļas tēma ir „Līklīnijas σ–ε sakarības pielietošana liekto dzelzsbetona elementu nestspējas aprēķinos”. Inženierprojekta daļas nosaukums ir „Dzīvojamā ēka Rīgā”. Pētnieciskajā daļā ir veikts ieskats lieces teorijā dzelzsbetonam un tās pielietošanā dzelzsbetona elementiem nestspējas robežstāvoklī liecē. Darbā ir apkopota informācija par spriegumu–deformāciju sakarībām betonam un stiegrojuma tēraudam, aprakstīti aprēķina metožu algoritmi un vienādojumu izvedumi. Darbā ir veikts momentpretestību aprēķins 25 šķērsgriezumiem, katram piemērojot betona stiprības klases no C12/15 līdz C50/60. No iegūtajiem datiem ir noteikta procentuālā atšķirība starp momentpretestībām aprēķinā ar līklīnijas spriegumu bloku un momentpretestībām aprēķinos ar citiem spriegumu blokiem. Maksimālā procentuālās atšķirības vērtība ir 19.62%. Inženierprojekta daļā ir izstrādāts projekts dzīvojamai ēkai Rīgā. Ēkai ir 5 virszemes stāvi un pagrabstāvs. Ēkas nesošās konstrukcijas ir no monolītā dzelzsbetona. Inženierprojektā ir aprakstīti arhitektūras, inženiertehniskie un konstruktīvie risinājumi, veikts dzelzsbetona pārseguma, kolonnas, pamatu plātnes un pamatnes aprēķins. Darbā ir veiks ekonomiskais salīdzinājums starpstāvu pārsegumam, veicot aprēķinu ar taisnstūra un līklīnijas spriegumu blokiem. Ir aprakstīta būvdarbu veikšanas organizācija un tehnoloģijas, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības pasākumi, un sastādītas būvniecības tāmes. Darbs satur 141 lpp., 37 attēlus, 27 tabulas, 3 pielikumus, 37 literatūras avotus un rasējumus uz 9 A1 formāta lapām.
Atslēgas vārdi Līklīnijas σ-ε sakarība, dzīvojamā ēka
Atslēgas vārdi angļu valodā Curvilinear σ-ε diagram, residential building
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2017 16:59:20