Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Tirgus paviljons ar koka karkasu"
Nosaukums angļu valodā "Market hall with timber framework"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Aleksandrs Korjakins
Anotācija Diplomprojekta tēma ir "Konektoru koka kopnes nesošo elementu darbības analīze". Diplomprojekta sastāva iekļauts bakalaura darbs un inženierprojekts. Bakalaura darba daļā tika izpētīta liellaiduma koka šķērsrāmja darbība. Iepazīstoties ar literatūru, salīdzināšanai tiek pieņemti trīs konstrukciju varianti: segmenta loks ar savilci, trapecveida kopne un trīslocīklu segmentveda loks. Pēc izvēlēto konstrukciju izpētīšanas pie konkrētiem objekta izejparametriem (režģojuma tips, šķērsrāmju solis, režģojuma elementu solis) no materiālu patēriņa viedokļa noteikta racionālāka koka karkasa šķērsrāmja konstrukcija un tās racionālie ģeometriskie parametri. Koka karkasa šķērsrāmja konstrukcijas pētīšana tika veikta, pielietojot gan analītiskā aprēķina metodikas, gan galīgo elementu datorprogrammas AxisVM13 un Robot Structural Analysis. Veicot manuālo dimensionēšanu 48 iespējāmiem kopņu variantiem, tika noteikti šķērsrāmja visracionālākie parametri. Bakalaura daļas ietvaros tika veikts eksperiments, kur laboratorijā tika pārbaudīti un sagrauti trīs konektoru kopņu paraugi. Eksperimenta rezultāti tika salīdzināti ar analitiskajiem aprēķiniem, veiktiem programmā Wolf System Software. Inženierprojekta daļā tika sastādīts projekts divstāvu tirgus paviljonam ar taisnstūrveida konfigurāciju un izmēriem plānā 42 x 60 m. Ēkas augstums ir +13,305 m. Projektējama ēka ir koka karkasa ēka, kas veidota no statiski nenoteicāma šķērsrāmja ar iespīlētām kolonnām un pārsegumā – masīvkoksnes konektoru trapecveida kopne. Kopnes konstrukcija pārsedz 42 metru laidumu, šķērsrāmju solis – 6,0 m. Diplomdarbs tika veidots datorrakstā latviešu valodā. Grafiskā daļa izstrādāta datorprogrammā AutoCad 2016. Darba sastāv no 212 lpp. un 1 pielikuma. Grafiskās daļas apjoms: 10 lapas A1 formātā.
Atslēgas vārdi Konektoru koka kopnes nesošo elementu darbības analīze tirgus paviljons eksperiments paraugu graušana perforētās zobotās plāksnes
Atslēgas vārdi angļu valodā Behaviour’s analyze of timber trusses with the punched steel plates joints Market hall experiment
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2017 14:29:40