Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Peldbaseina ēka no jaukta tipa konstrukcijām"
Nosaukums angļu valodā "Swimming hall with combined structures"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Līga Gaile
Recenzents Sanita Rubene
Anotācija Bakalaura darba pētnieciskās daļas tēma ir „Tērauda telpiskas kopnes mezgla analīze”. Darbā apskatīta kopne – tās veidi un pielietojums. Tā kā analizējamo kopni izgatavo no tērauda, tiek apskatīta arī tērauda konstrukciju projektēšana, ražošana un montāža. Kopnes mezgls tiek analizēts pēc trim metodēm. Kopnes mezgls vispirms tiek aprēķināts pēc LVS EN 1993-1-8:2005 dotajiem nosacījumiem. Tālāk tiek izveidots mezgla GEM modelis programmā LIRA, tam tiek pieliktas reālas slodzes un tiek iegūti mezgla pārvietojumi un piepūles tajā. Pēc aprēķinu un modelēšanas veikšanas tiek izstrādāti kopnes rasējumi. Rūpnīcā, pēc izstrādātajiem rasējumiem, tiek izgatavota viena tērauda telpiska kopne. Eksperiments notiek izgatavoto kopni slogojot ar pamatu blokiem. Šo eksperimentu apkalpoja Rīgas Tehniskās universitātes Materiālu un konstrukciju institūta pārstāvji. Darba rezultātā tiek iegūts dati no veiktā aprēķina un tie tiek salīdzināti ar eksperimentā iegūtajiem rezultātiem, pēc kā izdarīti secinājumi par izmantoto metožu lietošanu un precizitāti. Darba apjoms pētnieciskajā daļā: 44 lappuses, 8 tabulas, 2 grafiks, 35 attēli, 16 literatūras avoti. Inženierprojekta tēma ir „Peldbaseina ēka no jaukta tipa konstrukcijām”. Ēka tiek projektēta Daugavpilī, Sporta ielā 8A. Tai ir 2 stāvi un tā sevī iekļauj peldbaseinu, ar tam piedarošajām telpām, un vairākas sporta zāles. Inženierprojektā aprakstīti peldbaseina ēkas arhitektūras risinājumi, inženiertehniskie risinājumi, būvdarbu organizācija un darbu drošības apsvērumi, tāpat tika izveidots darbu kalendārais grafiks un aprēķinātas būvdarbu izmaksu tāmes. Darbā tiek aprēķinātas trīs nesošās konstrukcijas – tērauda kopne, saliekamā dzelzsbetona kolonna un pamatne, kā arī, trīs kopnes mezglu aprēķins. Ekonomiskais salīdzinājums veikts tērauda parastajai un tērauda telpiskās kopnei. Darba apjoms inženierprojektā: 121 lappuse, 35 tabulas, 35 attēli, 24 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Telpiska kopne, mezgls, GEM, LIRA, peldbaseins, tērauda kopne, saliekamā dzelzsbetona kolonna, pamatne
Atslēgas vārdi angļu valodā truss, multiplanar joint, GEM, LIRA, swimming pool, steel truss, precast reinforced concrete column and base
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 18.01.2017 12:56:16