Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Elektrotehnoloģiju datorvadība
Nosaukums Kuģa galvenā dzinēja modernizācijas un to energoefektivitātes paaugstināšanas iespēju analīze
Nosaukums angļu valodā Modernization of the Ship Main Propulsion Plant and Analysis of the Followig Energy Efficiency Improvement
Struktūrvienība 33000 Datorzinātnes, informācijas tehnoloģijas un enerģētikas fakultāte
Darba vadītājs A.Žiravecka
Recenzents
Anotācija Maģistra darba mērķis ir modernizēt divus eksistējošus turbopūtes agregātus uz konkrēta kuģa galvenā dizeļdzinēja. Darba saturs ir izklāstīts 3 nodaļās. Ievaddaļā tiek apskatīti dažadi galveno dzinēju turbopūtes sistēmas iekārtojumi. Tiek izvēlēta jaunā turbopūtes sistēma instalēšanai uz galveno dzinēju. Parastais aksiālais turbopūtes agregāts tiks pārveidots turbopūtes agregātā ar Mainīgo Turbīnas Laukumu, vadāmo ar frekvences kontrolleri. Pirmajā nodaļā – galvenais dzinējs, uz kura notiek turbopūtes agregātu pārveidošana, ir ar elektronisko vadību. Tiek aprakstīti elektroniski vadīta galvena dzinēja pamatmezgli, kuri kopumā veido Dzinēja Vadības Sistēmu. Sistēmai tiek pievienots jaunais mezgls – Izpūšanas gaisa Vadības Mezgls. Tiek aprakstīti eksistējošie turbopūtes agregāti. Otrajā nodaļā – tiek aprakstīta jaunā turbopūtes sistēma, izdalot katru jaunu elementu Mainīgā Turbīnas Laukuma instalēšanai uz turbopūtes agregātiem. Tiek veikta Izpūšanas gaisa Vadības mezgla instalēšana Dzinēja Vadības Sistēmā. Tiek paskaidrots Izpūšanas gaisa Vadības mezgla darbības princips, to vadību ar Mainīgā Turbīnas Laukuma turbopūtes agregātu Vadības sistēmu un mijiedarbību ar citiem Dzinēja Vadības Sistēmas mezgliem. Tiek aprakstīta galvenā dzinēja parametru datorizētā novērošanas sistēma. Manuāli tiek konstruētas laika diagramas, kuras pierāda jaunā turbopūtes iekārtojuma efektivitāti. Trešajā nodaļā – tiek izskatīta jūras vides aizsardzība, aplūkojot Starptautiskas konvencijas piesārņojuma novēršanai no kuģiem VI pielikumu. Galvenā dzinēja jaunais turbopūtes procesa veids samazinā nelabvēlīgo vielu emisiju daudzumu gaisā. Tiek izskaitīta ekonomiskā vērtība no sadedzinātas smagas degvielas daudzuma samazināšanas, pateicoties jaunām turbopūtes veidam, dotajā situācijā jūrniecības nozarē. Darba nobeigumā tiek izteikti secinājumi, kas iegūti aprēķinu rezultātā un maģistra darba izstrādes gaitā un priekšlikumi tālākai darba izstrādei. Darbs ir uzrakstīts angļu valoda, lai saglabāt oriģinālo terminoloģiju, kurai latviešu valodā nav tiešu tulkojumu. Maģistra darbs satur 73 lapaspuses, 6 tabulas, 22 attēlus. Darba literatūras saraksts ietver 12 bibliogrāfiskos nosaukumus. Darbam ir 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Turbopūte; Mainīgais turbīnas laukums; Kuģis; Galvenais dzinējs; Elektroniskā vadība; Dzinēja vadības sistēma; Energoefektivitāte; Degviela; Vides aizsardzība
Atslēgas vārdi angļu valodā Turbocharging; Variable turbine area; Vessel; Main engine; Electronically controlled; Engine control system; Efficiency; Fuel; Environment protection
Valoda eng
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2017 17:00:05