Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve
Nosaukums "Kompozītu materiālu stiegrotu ar ortotropu adīto audumu elastīgās īpašības"
Nosaukums angļu valodā "Elastic Properties of Composite Materials Reinforced by Orthotropic Knitted Fabric"
Autors Mārtiņš Greiškāns
Struktūrvienība 25400 Mehānikas institūts
Darba vadītājs Olga Kononva
Recenzents Andrejs Krasņikovs, profesors
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā. To veido ievads, iepriekš veikto pētījumu analīze, pētījuma metodoloģija, pētījumā iegūtie rezultāti, secinājumi , izmantotās literatūras saraksts. Darba apjoms ir 53 lpp., kurās iekļauts 42 attēli, 5 tabulas. Darba mērķis ir analizēt elastības moduļu iegūtos datus un salīdzināt eksperimentālos rezultātus ar GEM rezultātiem. Studiju darbā pētītas ar ortotropu adītu audumu stiegrota kompozītmateriāla elastīgās īpašības. Darba ietvaros tika analizēti iepriekš eksperimentos iegūti rezultāti, un salīdzināti ar rezultātiem, kas iegūti galīgo elementu metodes modeļa palīdzību. Tika aplūkoti divu veidu paraugi – ar garenvirziena stiegrojumu un ar škērsvirziena stiegrojumu. Modeļi tika pārbaudīti ar klasiskā stiepes testa palīdzību. No iegūtajiem datiem tika aprēķināts reālais materiāla elastības modulis gan šķērsvirzienā, gan garenvirzienā. Tad tikai izveidots galīgo elementu modelis, un noteikti šī modeļa elastības moduļi. Modelēšanai tika izmantotas programmas “SolidWorks” un “Ansys”. Pirmajā nodaļā tika veikts literatūras apskats par kompozītmateriāliem, par lamināšu kompozītmateriāliem, kā arī par adītu un austu stiegrojumu. Aplūkoti vairāki trikotāžas stiegrojuma veidi. Otrajā nodaļā tika aprakstīts eksperiments, noteiktas paraugu reālās elastīgās īpašības, un veikta modelēšana ar galīgo elementu metodi. Izdarīti secinājumi un salīdzināti iegūtie rezultāti no reāla eksperimenta un galīgo elementu metodes aprēķinu modeļa.
Atslēgas vārdi kompozītmateriāls, ortotrops adīts audums, elastības moduļi, galīgo elementu metode
Atslēgas vārdi angļu valodā Composite material, orthotropic knitted fabric, elastic modulus, finite element method
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2017 13:16:23