Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids inženiera profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ugunsdrošība un civilā aizsardzība
Nosaukums Ugunsdrošības prasības auto gāzes uzpildes staciju izbūvei un ekspluatācijai
Nosaukums angļu valodā Fire safety of movable auto gas stations
Struktūrvienība 22200 Darba un civilās aizsardzības institūts
Darba vadītājs J.Vaivods
Recenzents A.Rauzāns, Mg.iur., VUGD
Anotācija Autors: Aleksandrs Koržeņevskis Diplomdarba nosaukums: „Pārvietojamo auto gāzes uzpildes staciju ugunsdrošība”. Diplomdarba autors izvēlējies izpētīt ugunsdrošības prasības kas noteiktas pārvietojamām auto gāzes uzpildes stacijām. Kā izpētes objektu nosakot reāli izvietotas auto gāzes uzpildes stacijas Latvijas lielākajās pils ētās Rīgā un Daugavpilī. Izvērtējot auto gāzes uzpildes stacijas tehniskos datus autors pielietojot Kļūdu loģiskās analīzes metodi noteicis avārijas atgadīšanās iespēju, ja uzpildot automobili cilvēks, kas nav speciālists (pētījumā autors secina, ka auto gāzes uzpildes stacijas ir pilnīgi autonomas un tās darbojas bez apkalpojošā personāla) nespēs novērst noplūdi ja bojājuma gadījumā nenostrādās drošības vārsts. Ar programmas palīdzību ARCHIE autors noteicis sekas, kas radīsies ja no auto gāzes uzpildes stacijas tvertnes nekontrolēti noplūdīs viss spiedieniekārtā esošais tilpums un ārēja temperatūras avota ietekmē gāzes tvaiks eksplodēs. Lai salīdzinātu teorētiskos aprēķinus un tajos iegūtos rezultātus autors analizēji praktiskas nodarbības ar LPG noplūdi degvielas uzpildes stacijā, pilsētā (blīvi apdzīvotā vietā) esošu dažāda lietošanas veida objektu tuvumā. Analizējot praktisko nodarbību gaitā iegūtos rezultātus autors secinājis, ka VUGD darbinieku rīcība nebija iespējama bez objekta personāla konsultācijām. Lai VUGD darbinieku rīcība būtu pēc iespējas precīzāka un efektīvāka autors izstrādājis metodisku apmācību materiālu, par kārtību, kādā mazināmas sekas un novēršamas noplūdes atkarībā no negadījuma rakstura Autors analizējis normatīvo aktu prasības kas noteiktu drošības attālumus kādus jāievēro no dzīvojamām mājām izvirzījis priekšlikumus papildināt attiecīgos normatīvos aktus. Darbs sastāv no 55 lapām. Darbā ir iekļauti 27 attēli, 12 tabulas, 1 pielikums un 10 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Pārvietojamo auto gāzes uzpildes staciju ugunsdrošība
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire safety of movable auto gas stations
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2017 12:41:30