Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Automobiļu transports
Nosaukums Neatbilstošu lokizlādes spuldžu ietekme uz lukturu darba parametriem un ceļu satiksmes drošību
Nosaukums angļu valodā Inappropriate HID Bulb Usage Impact on Headlight Parameters and Traffic Safety
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Gundars Zalcmanis
Recenzents Dr,Sc.Ing.docents Aivis Grīslis
Anotācija Maģistra darba nosaukums ir “Neatbilstošu lokizlādes spuldžu ietekme uz lukturu darba parametriem un ceļu satiksmes drošību”. Darba mērķis ir noskaidrot, kā mainās automobiļu tuvās gaismas lukturu darba parametri (apgaismojums), tajos ievietojot tiem neatbilstošu lokizlādes spuldzi. Pētījumā tika mērīti lukturu radītais apgaismojums uz pārbaudes ekrāna atbilstoši ANO EEK Regulām Nr. 8, 20, un 98. Eksperimentu veikšanai tika izmantoti sertificēti tradicionālā tipa lukturi ar vienfokusa un daudzfokusu reflektoru, kā arī projektortipa lukturi, kuros ražotājs ir paredzējis attiecīgās kategorijas (H4, H1 vai H7) halogēno spuldzi. Sākumā tika nomērīts luktura radītais apgaismojums ar tam atbilstošu halogēno spuldzi un pēc tam tika mērīti tie paši lukturi ar attiecīgās kategorijas lokizlādes spuldzi. Šādas lokizlādes spuldzes nav sertificētas un nav atļautas lietošanai automobiļu lukturos, bet tādas tiek tirgotas gaismas ierīču veikalos. Luktura radītā apgaismojuma rezultāti un ietekme uz ceļu satiksmes drošību tika novērtēta no diviem aspektiem- kā tiek izgaismots ceļš un vai citu automobiļu vadītājiem netiek radīts apžilbinājuma risks. ANO EEK Regulas Nr. 8, 20. un 98. nosaka apgaismojuma prasības konkrētos pārbaudes ekrāna punktos un pētījumā iegūtie rezultāti tika salīdzināti ar šīm prasībām. Apkopojot pētījumā iegūtos rezultātus, apstiprinājās darbā izvirzītā hipotēze, ka automobiļu lukturi, kuros, paredzēto halogēno spuldžu vietā, neatļauti ievieto lokizlādes spuldzes, rada apžilbinājuma risku citiem autovadītājiem. Vairumā gadījumu lokizlādes spuldžu izmantošana automobiļu tuvās gaismas lukturos palielina radīto apgaismojumu uz ceļa, bet, kā tika secināts pēc iepriekš veikto pētījumu analīzes, tad pārāk liels apgaismojums tādos apstākļos kā, migla, intensīvs lietus vai sniegs, neuzlabo vai pat samazina redzamību nakts laikā. Aprakstošās daļas apjoms ir 73 A4 formāta lapas, 5 tabulas, 46 attēli un 3 pielikumi. Maģistra darbs ir rakstīts latviešu valodā. Atslēgas vārdi: automobiļu galvenie lukturi, tuvās gaismas lukturi, halogēnā spuldzes, lokizlādes spuldzes, apžilbināšana, braukšana nakts laikā.
Atslēgas vārdi automobiļu galvenie lukturi, tuvās gaismas lukturi, halogēnā spuldzes, lokizlādes spuldzes, apžilbināšana, braukšana nakts laikā.
Atslēgas vārdi angļu valodā headlight, low beam, halogen bulbs, high-intensity discharge bulbs, discomfort glare, driving at the nighttime
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 17.01.2017 09:26:57