Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa transports
Nosaukums Graudu kravas pārstrādes tehnoloģijas izpēte Rīga-Krasta stacijā
Nosaukums angļu valodā Study on grain cargo processing technology at Rīga-Krasta station
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Fjodors Mihailovs
Recenzents SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" Tehniskā departamenta direktors Jānis Eiduks
Anotācija Maģistra darba tēma: „Graudu kravas pārstrādes tehnoloģijas izpēte Rīga-Krasta stacijā” ir aktuāla gan labības kravu pārkraušanas iespēju realizācijai pieostas stacijā, gan tranzīta pārvadājumos. Maģistra darba mērķis ir izpētīt graudu kravas pārstrādāšanas iespējas Rīgas Krasta stacijas teritorijā un atrast problēmas, kuras ir saistītas ar pienākošo kravas daudzuma nestabilitāti. Darbs iepazīstina ar Rīgas-Krasta stacijas un tās sastāvdaļas- Rīgas ostas elevatora darba organizāciju un struktūru. Autore, sekojot graudu pārstrādes statistiskai, LRMK noteikumiem, kā arī labības izkraušanās tehnoloģiskām procesam, noskaidroja graudu kravas piegādes daudzuma saistību ar sezona laika apstākļiem. Analizējot gada laikā kravas piegādes daudzuma nestabilitāti, tika izvērtēti pasaules ekonomiskie dati par graudu cenas izmaiņām gada laikā. Maģistra darbā tiek izpētīti un analizēti graudu cenu ietekmējošie faktori un to saistību ar stacijā eksportējamo kravas daudzumu. Pēc veiktās izpētes tiek secināts, kādi faktori ietekmē graudu kravas pārstrādes tehnoloģiju Rīgas-Krasta stacijā. Kursa darba izstrādes gaitā tika izmantota zinātniskā monogrāfija, mācību grāmatas, LRMK noteikumi, instrukcijas, publicistika un statistiskas dati. Darba apjoms 77 lpp., 33 attēli, 3 tabulas, 22 izmantotie literatūras avoti, 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Graudu kravas pārstrādes tehnoloģijas izpēte Rīga-Krasta stacijā
Atslēgas vārdi angļu valodā Study on grain cargo processing technology at Riga-Krasta station
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2017 19:37:15