Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „ Asfaltbetona seguma atjaunošana ar ultraplānajām kārtām” („Liepu alejas rekonstrukcijas projekts Babītē”)
Nosaukums angļu valodā „Resurfacing of Asphalt Concrete Surfacing with Ultra Thin Layers” („Reconstruction Project of Liepu Avenue in Babite”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V.Haritonovs
Recenzents J.Tihonovs, VAS "LVC"
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Asfaltbetona seguma atjaunošana ar ultra plānajām kārtām (Liepu alejas rekonstrukcijas projekts Babītē). Diplomdarba mērķis ir izpētīt, analizēt un novērtēt ceļa seguma atjaunošanas metodes. Lai sasniegtu Bakalaura darbā izvirzītos mērķus tiek apskatītas vairākas ceļu virsmas atjaunošanas metodes. Apskatītas galvenās atšķirības un to pielietojums. Laboratorijā veikta vienas plānkārtas asfaltbetona projektēšana. Pirmajā nodaļā tiek apskatīti asfaltbetona plānkārtu pielietojums, to raksturojošie faktori un raksturlielumi. Otrajā nodaļā tiek apskatīti segumu profilaktiskās atjaunošanas procedūras, tai skaitā apskatīti inovatīvie elastīga seguma apstrādes veidi, metožu izmantošanas iespējas. Izvēlētas profilaktiskās plānkārtu atjaunošanas metodes un apskatītas to izejvielas, ilgmūžība, izmaksas, ieklāšanas tehnoloģijas, klāšanas apjoms, kā arī tam nepieciešamie laikapstākļi. Trešajā nodaļā tiek veikta profilaktisko atjaunošanas metožu analīze, kas veikta balstoties uz iegūtu teoriju un pieredzi. Uz analīzes un teorētisko materiālu pamata izdarīti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Bakalaura darba beigās veikts salīdzinājums starp ceļa seguma atjaunošanas metodēm. Inženierprojekta daļā izstrādāts Liepu alejas rekonstrukcijas projekts Babītē. Projekta risinājumi paredz esošā ceļa rekonstrukciju. Ceļam izveidoti trīs ceļa trases varianti, kuri salīdzināti nosakot apstākļiem atbilstošāko risinājumu. Tehniskais projekts izstrādāts ar ceļa trases parametru un konstrukcijas aprēķiniem, detalizētiem rasējumiem, tehniskajām specifikācijām, darbu daudzumu apkopojumu un paskaidrojuma rakstu. Diplomdarba apjoms ir 120 lappuses bez pielikumiem, darbs satur 39 attēlus, 24 tabulas un 2 pielikumus. Diplomdarba izstrādei tika izmantoti 28 informācijas avoti: mācību grāmatas, LR likumi un normatīvie akti, elektroniskie resursi.
Atslēgas vārdi plānās kārtas, asfaltbetons, atjaunošanas metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā thin layers, resurfacing, surface, restoration techniques, asphalt
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.01.2017 09:37:21