Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Datorsistēmas
Nosaukums Grafu algoritmu izmantošana informācijas plūsmu analīzē
Nosaukums angļu valodā Information Flow Analysis Using Graph Algorithms
Autors Vitālijs Pavlovs
Struktūrvienība 12300 Lietišķo datorsistēmu institūts
Darba vadītājs M.Kirikova, Dr. sc. ing.
Recenzents G.Alksnis, Dr.sc. ing., LD katedras docents
Anotācija Maģistra darbā ir aprakstīti grafi, kas paredzēti informācijas plūsmu analīzei, konstruēšanas paņēmieni un šādu grafu analīzes metodes. Informācijas plūsmu analīze ir perspektīva zinātnes joma mūsdienās, jo efektīva informācijas plūsma ir svarīgs organizāciju veiksmīgas darbības aspekts strauju apkārtējās vides izmaiņu un globalizācijas apstākļos. Darba izstrādes laikā ir veikta līdzīgās problēmsfērās izmantoto grafu konstruēšanas un analīzes metožu izpēte. Pamatojoties uz dažām no izpētītajām metodēm, maģistra darbā tika izstrādāta metode, ar kuras palīdzību ir iespējams veikt informācijas plūsmu grafu konstruēšanu. Darba ietvaros tika izpētītas četras informācijas plūsmas, kurām ir konstruēti divu tipu informācijas plūsmu grafi. Viena tipa grafu virsotnes attēlo procesa dalībniekus, bet otra tipa grafu virsotnes – pētāmo plūsmu nodrošinošās funkcijas. Pēc grafu konstruēšanas tika veikta grafu analīze. Grafu analīzei ir izmantoti algoritmi, kuri pamatojas uz grafu virsotņu un loku īpašību izpēti. Analīzes rezultātā tika atrastas vājās vietas grafos un tika piedāvāts, kā novērst šīs nepilnības. Darba projekta daļā ir piedāvāts daļēji automatizēt procesu, kas nodrošina vienu no darba teorētiskajā daļā aplūkotajām informācijas plūsmām. Projekta daļā ir aprakstītas prasības un izstrādātas diagrammas, uz kuru pamata ir iespējams izstrādāt rīkus procesa automatizācijai. Darba pamattekstā ir 84 lappuses, 67 attēli, 6 tabulas, 22 atsauces uz saistītiem darbiem un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi Grafi, informācijas plūsmas, grafu algoritmi
Atslēgas vārdi angļu valodā Graphs, information flows, graph algorithms
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 15.01.2017 21:10:33