Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Dzelzceļa transports
Nosaukums Bolderāja I stacijas pārsrādes spējas uzlabošanas iespēju izpēte
Nosaukums angļu valodā Research on capacity improvement possibility of Bolderaja I station
Autors Andrejs Kravčenkovs
Struktūrvienība 25500 Transporta institūts
Darba vadītājs Mihails Gorobecs
Recenzents RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnoloģiju katedras profesors Anatolijs Ļevčenkovs
Anotācija Bakalaura darbā veikta stacijas Bolderāja 1 stacijas darba analīze, dots tehnisais un ekspluatācijas darba raksturojums, izpētīts stacijas ikdienas darbs. Izskatīts un izanalizēts, kādu vagonplūsmu stacija apkalpo, pieņem un nosūta laika periodā no 2016.gada janvāra līdz 2016.gada septembrim. Pirmajā darba nodaļā tiek pētīts , kā strādā stacija, kādus normatīvus ir jāpilda katram stacijas darbiniekam. Aprakstīti stacijas ceļi un ar staciju savienoto uzņēmumu ceļi. Otrajā nodaļā, balstoties uz līdzšinējiem darba faktoriem, tiek analizēta un aprēķināta teorētiskā stacijas parstrādes spēja un veikta tās analīze. Izdarīts ar staciju saistītu uzņēmumu apraksts. Trešajā nodaļā, balstoties uz prakses laikā iegūtajiem matreriāliem analizēta stacijas faktiskā darbība ar kravas šķirošanu , sagatavotas tabulas ar kravas apgrozību iepriekš minētajā periodā. Parādīts stacijas diennakts vagonu apgrozības pienērs. Salīdzināta faktiskā darbība ar stacijas maksimālo aprēķinato kapacitāti. Ceturtajā nodaļā parādītas teorētiskās stacijas kapacitātes uzlabošanas iespēju metodes, palielinot stacijas resursus – darbiniekus, manevru lokomotivju skaitu. Izanalizēta un aprēķināta , cik liela ir maksimālā stacijas kapacitāte, ja tiks palielināts stacijas resursu daudzums . Darbs satur 61 lappusi, 6 tabulas ,2 grafikus,3 pielikumus, 3 rasējuma lapas, 7 attēlus un 9 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi Bolderāja 1. stacijas kapacitātes uzlabošanas iespēju izpēte
Atslēgas vārdi angļu valodā Research of capacity improvement possibilityof Bolderaja 1 station
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2017 13:52:35