Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Lietiskā interneta ierīču pārvaldības risinājuma izstrāde
Nosaukums angļu valodā A Solution for Internet of Things Device Management
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Kampars
Recenzents Ms. sc. ing. Vladislavs Minkevičs
Anotācija Maģistra darba teorētiskās izpētes daļā tika veikta lietu interneta tehnoloģiju un ierīču pārvaldes iespēju analīze. Lietiskā interneta tehnoloģija šobrīd ir viena no straujāk attīstošākajām un potenciāli perspektīvākajām IT nozarēm pasaulē. Līdz ar to tika izanalizētas aktuālas problēmas, ar kurām saskaras gan lietotāji, gan izstrādātāji lietiskā interneta tehnoloģiju attīstības sākuma etapā. Ņemot vērā lietiskā interneta pārvaldības problēmas, tika izvirzīts un sasniegts darba mērķis – izstrādāt no platformas neatkarīgu un uz tīmekļa tehnoloģijām balstītu lietiskā internēta ierīču pārvaldības risinājumu. Izstrādātājs risinājums spēj nodrošināt dažādu ražotāju ierīču pārvaldību vienas sistēmas ietvaros, veikt no laika vai notikumiem atkarīgu ierīču pārvaldības plānošanu, ka arī ierīču reāla laika pārraudzību. Neatkarība no platformām, sistēmas elastīgums un lietošanas ērtums ir tās izstrādātā lietu interneta pārvaldības risinājuma tehniskās un funkcionālās īpašības, kuru izmantošana ļauj objektīvi novērtēt lietu interneta tehnoloģiju sniegto iespēju klāstu un to turpmāko attīstības vektoru. Darba apjoms – 65. lpp., 2 tabulas, 21 attēli un 6 pielikumi.
Atslēgas vārdi LI, LIPR, Lietiskais, Internets, Mākoņgadošana, no platformas reatkarīgs, ierīces, pārvaldība, gudrā, māja
Atslēgas vārdi angļu valodā IoT, Internet of Things, device, malagement, cloud, computing, cross-platform, system
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 12.01.2017 12:04:39