Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Transportlīdzekļu tehnisko parametru ietekmes uz ceļu satiksmes drošību analīze” („Autoceļa V33 Saurieši-Salaspils posma pārbūve)
Nosaukums angļu valodā „ Analysis of Vehicle Technical Parameters Impact on Traffic Safety ” („Reconstruction of Road V33 Sauriesi-Salaspils Section)
Autors Toms Muzikants
Struktūrvienība 24100 Transportbūvju institūts
Darba vadītājs J.Smirnovs
Recenzents Z.Lazda, CSDD
Anotācija Bakalaura tēma ir Transportlīdzekļu tehnisko parametru ietekmes uz ceļu satiksmes drošību analīze. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt transportlīdzekļu tehniskos parametru ietekmi uz ceļu satiksmes drošību. Diplomdarba pētnieciskajā daļā tiek padziļināti pētīta Latvijas ceļu satiksmes negadījumi ar letāliem gadījumiem, kur bojāgājuši transportlīdzekļa vadītāji. Mērķa sasniegšanai tika izvirzīti šādi uzdevumi – 1. Sakopot un analizēt pieejamo informāciju par tēmu no ārvalstu avotiem 2. Iegūt statistikas datus par Latvijas ceļa satiksmes negadījumiem, kur bojāgājuši transportlīdzekļu vadītāji 3. Apkopot un analizēt iegūtos datus par Latvijas ceļa satiksmes situāciju par pēdējiem pilniem 3 gadiem, kur bojāgājuši transportlīdzekļu vadītāji 4. Salīdzināt Latvijas un ārvalstu pieejamos datus 5. Izdarīt secinājumus un priekšlikumus Bakalaura darba pirmajā daļa autors aplūko pasaules valstu ceļu satiksmes negadījumus, kur bojāgājuši transportlīdzekļu vadītāji. Transportlīdzekļa tehniskie parametri, kas tiek pētīti, ir vecums, virsbūves tips, transportlīdzekļa stāvoklis, pašmasa. Bakalaura darba pētnieciskajā daļa tiek pētīti Latvijas ceļu satiksmes negadījuma dati, kur fiksēti dati ar kādu transportlīdzekli vadītājs gājis bojā – marka, vecums, pašmasa, negadījuma iemesls, datums. Inženierprojekta daļā tiek projektēta Rīgas iela Salaspilī, kura ir viena no galvenajām ielām Salaspils pilsētā. Inženierprojekta mērķis ir esošās ielas pārbūve atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem standartiem, uzlabojot braukšanas kvalitāti, satiksmes drošību, pilsētas infrastruktūru. Rīgas ielas pārbūve paredz izbūvēt jaunu ielas segas konstrukciju atbilstoši aprēķinam. Būvprojekta ietvaros tiek paredzēts izbūvēt jaunu gājēju ietvi pilnā izbūvējamā ielas posmā, gājēju pārejas, autobusa pieturas ar paviljoniem un atkrituma urnām, ielas apgaismojuma izbūve, papildus izbūvējot apgaismoju uz gājēju pārejām. Tek paredzēta slēgta ūdensvada sistēmas izveide. Kopējais pārbūves garums ir 793.50 metri. Bakalaura darbs ar inženierprojektu satur 148 lpp., 34 attēlus, 41 tabulas, 18 rasējumus un 16 avotus.
Atslēgas vārdi Transportlīdzeklis, satiksmes drošība, statistika, transportlīdzekļa tehniskie parametri
Atslēgas vārdi angļu valodā Vehicle, traffic safety, statistics, vehicle technical parameters
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2017 21:38:27