Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Risku izvērtējums Valsts ieņēmumu dienesta informācijas sistēmu kopnes ieviešanas pirmsprojektā
Nosaukums angļu valodā Risk Assessment of Information Systems Integration Bus Implementation Pre-project at State Revenue Service
Autors Andra Nordena
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Jānis Grabis
Recenzents Dr. math. Vineta Minkēviča
Anotācija Risku vadība ir viena no projektu vadības neatņemamām sastāvdaļām ne tikai uzsakot projektu, bet visa dzīves cikla laikā. Risku vadības neveikšana var radīt būtiskus traucējumus projekta izstrādei. Šādas situācijas bieži ir novērotas valsts iestādēs. Tās parasti nav specializējušās tehnoloģisku pārmaiņu realizācijā, kā piemēram, specifisku sistēmu izstrādē. Viena no šādām iestādēm ir Valsts ieņēmumu dienests. Darba mērķis veikt risku pārvaldību atbilstoši izstrādātajai shēmai Valsts ieņēmuma dienesta uzsāktajam primsprojektam par informācijas sistēmu kopnes ieviešanu. Galvenais uzdevums ir iepazīties ar iestādē esošo projektu valdību pirmsprojekta posmā un veikt pirmsprojekta risku pārvaldību. Maģistra darbā tiek vispārīgi apskatīta informācijas sistēmu integrācija, tās nozīme, veikta problēmsituācijas izvērtēšana Valsts ieņēmumu dienestā un iepazīšanās ar uzsāktā sistēmu kopnes ieviešanas pirmsprojekta posmu. Pirmsprojekta pārvaldības izvērtēšanas laikā konstatēta būtiska problēma – netiek veikta risku vadība. Vispārēji apskatīta projekta risku vadība, tās nozīme gan projektā, gan uzņēmumā, noteikti risku vadības procesi un to pielietošanas iespējas. Atbilstoši apskatītajai teorijai un iestādes darbības principiem izstrādāta risku pārvaldības shēma un veikta pirmsprojekta risku identificēšana izmantojot Delfu metodi, analizēti identificētie riski, noteikti risku rīcības pasākumi, kā arī izstrādāts risku uzraudzības rīcības plāns. Maģistra darba rezultātā ir identificētas dažādas problēmas Valsts ieņēmumu dienesta projektu valdībā, piemēram, būtiski tiek kavēts projektu izpildes grafiks. Risku izvērtējuma rezultātā ir identificēti vairāki būtiski pirmsprojektu un pašu projektu ietekmējoši riski ar augstu riska līmeni. Darba rezultātā izvirzītā hipotēze - Valsts ieņēmu dienestā IT jomas projekti netiek vadīti atbilstoši vispārīgajiem projektu vadības principiem - ir pierādīta. Maģistra darba apjoms ir 97 lpp, 29 tabulas, 23 attēli, 6 pielikumi un 21 informācijas avots.
Atslēgas vārdi Risku vadība, sistēmu integrācija, Valsts ieņēmumu dienests
Atslēgas vārdi angļu valodā Risk management, systems integration, State Revenue Service
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 11.01.2017 13:05:43