Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Informācijas tehnoloģija
Nosaukums Veiktspēja dažādās programmatūras izstrādes dzīves cikla fāzēs
Nosaukums angļu valodā Performance in Different Phases of Software Development Life Cycle
Struktūrvienība 12100 Informācijas tehnoloģijas institūts
Darba vadītājs Dr. sc. ing. Solvita Bērziša
Recenzents Dr. math. Vineta Minkēviča
Anotācija Mūsdienās galvenais kvalitatīvas programmatūras izstrādes pamatnosacījums ir programmatūras testēšana, jo tās pamatmērķis ir atrast problēmas programmatūrā un palīdzēt nodrošināt augsti kvalitatīvas programmatūras izstrādi. Veiktspējas testēšana atbild uz tiem jautājumumiem, kuri ir saistīti ar programmas spēju apstrādāt noteikta apjoma datus un pēc tam sniegt atbildi noteikta laika intervālā. Programmatūras veiktspēja ir būtiska sistēmām, kuru funkcionēšanai galvenā nozīme ir liela datu apjoma apstrāde un savlaicīgas atbildes sniegšana. Veiktspējas testēšanas paveidi ir: slodzes testi, ātrdarbības testi, apjoma testi, stresa testi un izturības testi. Maģistra darba mērķis ir izpētīt labās prakses veiktspējas uzlabošanai, dažādās programmatūras izstrādes dzīves cikla fāzēs un balstoties uz iegūtiem rezultātiem sniegt rekomendācijas to praktiskai pielietošanai. Veiktspējas nodrošināšana prasa sistemātisku un kvantitatīvu pieeju būvējot IS, kas atbilstu tās darbības mērķiem un spēju pietiekami ātri reaģēt situācijā, kad tā tiek pielietota pie paredzētā noslogojuma. Lai to īstenotu ir veikta literatūras izpēte, izpētītas labās prakses, kuras ir tieši saistītas ar veiktspēju dažādās programmatūras izstrādes dzīves cikla fāzēs ar vislielāko uzsvaru uz testēšanas fāzi. Nobeigumā sniegts labo prakšu apkopojums, ka arī noformulētas rekomendācijas praktiskai pielietošanai. Balstoties uz sniegtām rekomendācijām ir veikta praktiskā demonstrācija uz iepriekš definētām labām praksēm. Darba apjoms - 128. lpp., 25 tabulas, 19 attēli.
Atslēgas vārdi programmatūras veiktspēja,labās prakses
Atslēgas vārdi angļu valodā performance, best practices
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 09.01.2017 16:41:20