Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesa efektivitātes paaugstināšanas iespējas
Nosaukums angļu valodā Opportunities in raising the efficiency of real estate management
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Ineta Geipele
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Bakalaura darba „Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesa efektivitātes paaugstināšanas iespējas” mērķis – analizēt tendences, kas pastāv Latvijas Republikā dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā, noskaidrot ar kādām problēmām dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesā ir jāsaskaras dzīvokļu īpašniekiem un pārvaldniekam, piedāvāt iespējamos risinājumus, lai paaugstinātu nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesa efektivitāti. Bakalaura darbs sastāv no četrām daļām. Pirmajā daļā tiek apskatīta nekustamā īpašuma nozīme, funkcionālie aspekti un tiesiski normatīvais regulējums. Izvērtēta dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšana. Otrajā daļā tiek analizētas un salīdzinātas dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas formas, pārvaldīšanas procesā iesaistīto pušu tiesības, pienākumi un atbildība. Vērtēti uzņēmuma labas pārvaldības pamatprincipi un efektivitātes novērtēšana. Trešajā daļā ir identificētas un izvērtētas problēmas strādājošā uzņēmumā, pētīta ekonomiskās un funkcionālās efektivitātes izaugsme, atspoguļoti konkrēti risinājumi pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesa efektivitātes paaugstināšanai. Ceturtajā daļā tiek aprakstīta apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos un darba vides iekšējā uzraudzība. Bakalaura darbā izmantoti likumprojekti, zinātniskā un mācību literatūra dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas jomā, Latvijas Republikas normatīvo aktu materiāli, interneta resursi, novērojumi, praksē iegūtā apsaimniekošanas pieredze, uzņēmuma nepublicētās literatūras, nolikumu, līgumu izpēte un apstrāde.
Atslēgas vārdi Nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesa efektivitātes paaugstināšanas iespējas
Atslēgas vārdi angļu valodā Opportunities in raising the efficiency of real estate management
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 08.01.2017 21:48:45