Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Kredītiestādes pakalpojuma konkurētspējas paaugstināšanas stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Credit Institution’s Service Competitiveness Improvement Strategy"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Didenko Konstantins
Recenzents Gorbunova Kristīne, docente (prakt.), Mg.oec.
Anotācija Konkurence jebkurā ekonomikas nozarē ir nozīmīgs priekšnoteikums efektivitātei, inovācijām, cenām un patērētāju izvēles iespējām, tā stimulē tirgus dalībniekus attīstīties un pilnveidoties, veidojot ievērojamus ieguldījumus zinātniski-tehnoloģiskajā progresā. Atkārtojošās finanšu krīzes apstākļos ir īpaši svarīgs komercbankas adoptācijas process pie strauji mainīgajiem makroekonomikas apstākļiem, kas savukārt ietekmē kvalitāti un līdz ar to banku konkurētspēju. Katru gadu pieaug banku loma ekonomikas izaugsmē, īpašu svarīgumu nacionālās ekonomikas attīstībā iegūst tādi finanšu pakalpojumi kā banku pakalpojumi. Nepārtraukta banku pakalpojumu konkurētspējas uzlabošana un attīstība ir atslēga sociāli-ekonomiskajai attīstībai reģionā un, galu galā, visā valstī. Banku pakalpojumu konkurētspēja ir pamats galvenā bankas mērķa sasniegšanā, pamats visas bankas konkurētspējas tirgū. Mūsdienās viens no konkurences pastiprināšanas pamata faktoriem ir dinamiskā informācijas tehnoloģiju attīstība, kas ļauj uzņēmumiem izmantot jaunas iespējas savu mērķa klientu sasniegšanā un piesaistīšanā. Lai varētu pāriet uz efektīvākiem pakalpojumu sniegšanas veidiem, bankām, tāpat kā visiem uzņēmumiem, ir jāievieš jaunas tehnoloģijas. 2016.gada 3.ceturksnī spēcīgi Latvijas tirgus spēlētāji Nordea un DNB bankas noslēgušas vienošanos par darbības apvienošanu Baltijas valstīs, kas plānota 2017. gada 2.ceturksnī. Veidojot pilnīgi jaunu, vadošu un neatkarīgu banku, ļoti svarīga loma ir jaunā uzņēmuma konkurētspējas stratēģijai. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt jaunās apvienotās bankas pakalpojuma konkurētspējas paaugstināšanas stratēģiju. Maģistra darbs sastāv no trim daļām. Pirmajā daļā ir analizēta Nordea un DNB banku darbība, veikta nozares un banku tirgus analīze. Darbā tiek analizēti nozares kopumā un banku-konkurentu finanšu radītāji, noteikts tirgus koncentrācijas līmenis un darbojošos komercbanku skaits Latvijā. Tiek analizēta Nordea un DNB banku, ka arī jaunās apvienotās bankas pozīcija tirgū, veikta jaunās bankas ārējās un iekšējās vides analīze. Tiek analizētas pakalpojumu attīstības iespējas. Lietišķā pētījuma daļā maģistra darba autore padziļināti aplūko stratēģijas būtību, veidus un dažādas pieejas stratēģiju klasifikācijai, kā arī piedāvā savus novitātes elementus. Tiek salīdzinātas dažādas konkurētspējas stratēģiskās pozīcijas novērtēšanas metodes. Projekta daļā, balstoties uz SVID analīzes rezultātiem, tiek izstrādātas četras alternatīvas konkurētspējas paaugstināšanas stratēģijas jaunajā bankā un, pielietojot A’WOT metodi, tiek izvēlēta viena optimāla stratēģija. Daļā tiek izstrādāta un ieviesta attālināto konsultāciju sniegšana jaunajā bankā un novērtēta ekonomiskā efektivitāte. Darbs izstrādāts latviešu valodā, tas satur 84 lapaspuses, 4 pielikumus, 31 tabulu un 23 attēlus, izmantotas 11 formulas; tika izmantoti 50 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Konkurētspēja, kredītiestāde, stratēģija, Nordea banka, DNB banka
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitiveness, Credit Institution, Strategy, Nordea Bank, DNB Bank
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 07.01.2017 23:52:06