Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Konkurētspējas paaugstināšana kapitālsabiedrībai
Nosaukums angļu valodā Increase of Company Competitiveness
Autors Jānis Melnis
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Jānis Mežiels
Recenzents Docents, MBA Modris Ozoliņš
Anotācija Diplomprojektu ,, Konkurētspējas paaugstināšanas projekts kapitālsabiedrībai’’ ir izstrādājis RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes Inovāciju un uzņēmējdarbības vadības katedras bakalaurants Jānis Melnis. Projektā tiek analizēta uzņēmuma darbība, konstatētas problēmas un piedāvāti ekonomiski pamatoti risinājumi uzņēmuma konkurētspējas paaugstināšanas. Projekts izstrādāts latviešu valodā. Diplomprojekts sastāv no analītiskās, aprēķinu un tehnoloģiskās daļas. Analītiskajā daļā tiek raksturota uzņēmuma darbība un tā nozare, tiek analizēti uzņēmuma finanšu rādītāji, uzņēmuma struktūra, SVID analīze un konkurētspējas faktoru analīze. Pēc iegūtas informācijas tiek izvirzītas 3 problēmas, kam tiks piedāvāti risinājumi. Projekta aprēķina daļā tiek risinātas nepilnības, kas tika konstatētas analītiskajā daļā. Kā pirmā problēma ir darbinieku motivācijas trūkums, ko parādīja aptaujas dati. Kā risinājums šai problēmai ir darba samaksas uzlabošana ar bonusiem. Kā otra problēma uzņēmumam pēc autora novērojumiem ir novecojušas tehnoloģijas. Kā risinājums tiek piedāvāts atjaunot tehnoloģijas ar modernākām un efektīvākām. Kā trešā problēma, ar ko uzņēmums saskārās ir mainīgais pieprasījums. Kā trešā problēma tiek risināta ar darbības paplašināšanos, kas ļauj nodrošināt nemainīgāku pieprasījumu. Tehnoloģiskajā daļā tiek izmantots MS ACCES programma, ar kuru tiek piedāvāta informācijas glabāšana par klientu un darbiniekiem.
Atslēgas vārdi Diplomprojekts konkurētspējas paaugstināšana kapitālsabiedrībai SIA MAGNESS
Atslēgas vārdi angļu valodā Diploma project ,,Competitiveness development project for corporation MAGNESS Ltd’’
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 06.01.2017 14:00:19