Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Ilgtspējīga mājokļa kvalitāti ietekmējošie faktori
Nosaukums angļu valodā Sustainable housing quality influencing factors
Autors Evija Roziņa
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Jurijs Grizāns
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Bakalaura darba autore: Evija Roziņa, Rīgas Tehniskās universitātes, Inženierekonomikas un vadības fakultātes studiju programmas „Nekustamā īpašuma pārvaldība” 5.kursa studente. Bakalaura darba tēma: „Ilgtspējīga mājokļa kvalitāti ietekmējošie faktori”. Bakalaura darba zinātniskais vadītājs: Dr.oec., docents Jurijs Grizāns. Bakalaura darba mērķis ir veikt pētījumu par dzīvojamo māju kvalitātes attīstību un sniegt to ietekmējošo faktoru izvērtējumu ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Par bakalaura darba objektu tiek noteikts dzīvojamās apbūves kvalitātes attīstības process. Bakalaura darba priekšmets ir ilgtspējīga mājokļa attīstības iespējas Latvijā. Analītiskajā daļā tiek pamatota mājokļa nozīme mūsdienu cilvēka dzīvē, kā arī aprakstīti dzīvojamās apbūves veidi Latvijā. Projekta aprēķinu daļā ir analizēti dzīvojamās apbūves kvalitāti ietekmējošie faktori un ilgtspējīgas būvniecības pamatprincipi. Projekta aprēķinu daļā tiek raksturotas ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas sistēmas un to galvenie vērtēšanas parametri. Tehnoloģiskajā daļā tiek novērtēti dzīvojamās apbūves energoefektivitātes modeļi pēc to patēriņa mājokļos. Darba un dabas aizsardzības daļā uzmanība tiek pievērsta darba aizsardzībai būvniecības procesos, kā arī dabas aizsardzībai būvējot dzīvojamās mājas. Bakalaura darba projekta daļas apjoms ir 80 lpp., grafiskā daļa 16 lpp., darbs sastāv no ievada, teorētiskās daļas, ko veido – analītiskā, projekta aprēķinu, tehnoloģiskā, darba un dabas aizsardzības sadaļas, secinājumiem un priekšlikumiem, un grafiskās daļas. Bakalaura darbā iekļauti 14 attēli un 11 tabulas. Izmantotās literatūras saraksts sastāv no 74 avotiem.
Atslēgas vārdi dzīvojamā apbūve; ilgtspējīgs mājokļis; ilgtspējība; mājoklis; ilgtspējīga būvniecība;
Atslēgas vārdi angļu valodā residental building; sustainable housing; sustainability; dwelling; sustainable construction
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2017 22:51:56