Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „ Grunts mehānisko īpašību uzlabošana izmantojot koksnes pelnus” („Autoceļa P32 posma pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā „Improvement of Soil Mechanical Properties Using Wood Ash” („Reconstruction of Road P32 Section”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs V.Haritonovs
Recenzents J.Tihonovs, VAS "LVC"
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir Grunts mehānisko īpašību uzlabošana izmantojot koksnes pelnus. Laika gaitā Latvijas valsts ceļu tīkls turpina pasliktināties nepietiekamu naudas līdzekļu dēļ, tādēļ tiek meklēti arvien jauni alternatīvi veidi, kā pēc iespējas lētāk un efektīvāk būtu iespējams uzlabot esošo situāciju Latvijas ceļu tīklā. Kā viens no potenciālajiem risinājumiem ir koksnes pelnu izmantošana meža autoceļos, lai iespējami uzlabotu grunts mehāniskās īpašības. Aplūkojot pelnu apjomu, kuri ik gadu rodas kurināmā sadedzināšanas rezultātā visā Latvijā, turklāt, lai no tiem atbrīvotos, ir jāiegulda līdzekļi, rodas jautājums vai ir kāda alternatīva to izmantošanā. Bakalaura darba mērķis ir izpētīt vai ar pelnu palīdzību ir iespējams uzlabot grunts mehāniskās īpašības. Šāds mērķis tika izvirzīts, lai saprastu vai ir lietderīgi izmantot grunts-pelnus, kuri ik gadu tiek saražoti, maisījumā ar granti meža autoceļos. Bakalaura darba uzdevumi bija apkopot informāciju par ārvalstu pieredzi meža ceļu stabilizēšanā ar pelniem, apskatīt informāciju par Latvijā saražoto pelnu apjomiem un prognozēm, izpētīt pelnu iestrādes tehnoloģijas ceļa klātnē, kā arī eksperimentāli pārbaudīt kā pelni ietekmē grunts mehāniskās īpašības. Darba autors piedalās SIA FORTUM LATVIA, LATVIJAS VALSTS MEŽI un Rīgas Tehniskās universitātes organizētā pētījumā. Inženierprojekts ‘’Autoceļa P32 Augšlīgatne – Skrīveri posma rekonstrukcija’’ izstrādāts atbilstoši normatīvajiem aktiem un spēkā esošajiem Latvijas valsts standartiem. Rekonstruējamā posma garums ir 4,29km. Tehniskajā projektā tika veikta garenprofila līknes koriģēšana, kā arī ceļu nobrauktuvju pārbūve, redzamības uzlabošana, jauna ceļa segas izbūve un autobusu pieturvietu pārbūve. Pēc nozīmes projektētais ceļš ir reģionālais autoceļš, tā tehniskā kategorija ir AIII. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, tas satur paskaidrojuma rakstu uz 144 lapām, no kurām 80 lapas ir inženierprojekts tai skaitā 16 rasējumu lapas. Darbā iekļautas 28 tabulas un 60 attēli. Darbā izmantoti 26 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Grunts mehānisko īpašību uzlabošana izmantojot koksnes pelnus (Autoceļa P32 posma pārbūve)
Atslēgas vārdi angļu valodā Improvement of Soil Mechanical Properties Using Wood Ash (Reconstruction of Road P32 Section)
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 05.01.2017 16:58:05