Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana
Nosaukums Kvalitātes vadības sistēmas problēmas un risinājumi būvuzņēmējdarbībā
Nosaukums angļu valodā Quality management system problems and solutions in construction business
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Tatjana Tambovceva
Recenzents Ņikita Kočanovs
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Kvalitātes vadības sistēmas problēmas un risinājumi būvuzņēmējdarbībā”. Darba mērķis ir veikt kvalitātes sistēmas ieviešanas galveno šķēršļu identifikāciju un sniegt priekšlikumus to pārvarēšanai, kā arī pierādīt kvalitātes vadības sistēmu ieviešanas nepieciešamību un pozitīvo ietekmi uz uzņēmuma darbības efektivitāti. Tēmas aktualitāte ir izskaidrojama ar to, ka mūsdienu augsto tehnoloģiju un atvērto tirgus attiecību laikā konkurence ir kļuvusi par visnozīmīgāko cīņu uz ekonomiskās arēnas. Tā ir cīņa par klientu, pircēju, patērētāju. Apstākļos, kad ieejas barjeras tirgū ir neievērojamas, produkcijas ražotājiem vai pakalpojumu sniedzējiem ir jāizceļ savs darbs, lai tas tiktu pamanīts. Par tādu izcelšanas instrumentu un rādītāju kalpo kvalitāte. Kvalitātei būvniecībā ir savas unikālas raksturīpašības, līdz ar ko būvniecības produkcijas kvalitātes nodrošināšana ir jāapskata un jāpēta atsevišķi. Ņemot vērā to, ka Latvijas tautsaimniecībā būvniecības nozare aizņem 6% no valsts iekšzemes kopprodukta, tās kvalitātes vadības sistēmu analīze un uzlabošanas iespējas noteikti ir noderīgas, lai sasniegtu stabilu valsts ekonomikas izaugsmi. Maģistra darba analītiskajā daļā tiek analizēta Latvijas būvniecības nozares esošā situācija un tās attīstības dinamika laika gaitā pēc vairākiem faktoriem. Tiek identificētas dažu faktoru savstarpējā mijiedarbība un ietekme uz citiem ekonomikas attīstības rādītājiem. Ir minētas būvniecības produkcijas kvalitātes problēmas un to cēloņi. Darba teorētiskajā daļā ir apkopota informācija par kvalitātes jēdziena būtību, kvalitātes vadības sistēmu attīstības gaitu un to galvenajiem principiem. Maģistra darba praktiskajā daļā tiek apskatīta viena no Latvijas vislielākā būvniecības uzņēmuma kvalitātes vadības sistēma, identificētas tās vājās vietas. Identificēto nepilnību uzlabošanai tiek piedāvāts BIM sistēmas ieviešanas process, kas papildināts ar provizorisko informāciju par iespējamiem ieguvumiem veiksmīgas ieviešanas gadījumā. Darba nobeigumā tiek izdarīti secinājumi par iegūtajiem rezultātiem un priekšlikumi turpmākai kvalitātes vadības sistēmu attīstībai un pilnveidošanai. Maģistra darba apjoms ir 85 lapas, tajā iekļauti 32 attēli, 2 tabulas un pievienoti 2 pielikumi. Darba izstrādei tika izmantoti 41 literatūras avots.
Atslēgas vārdi Kvalitāte, kvalitātes vadības sistēmas, kvalitātes vadības instrumenti, BIM kā kvalitātes instruments, BIM ieviešanas process
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality, quality management systems, quality management tools, BIM as a quality management tool, BIM implementation process
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 04.01.2017 16:46:17